Szkoła

14.11.2018
„Ja w Internecie”

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców.
Gmina Miasto Kołobrzeg wraz z Partnerem Projektu Stowarzyszeniem Sapere Aude zaprasza Państwa na cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą od stycznia do lipca 2019 roku na terenie Kołobrzegu oraz jego okolic.
Celem programu, skierowanego do osób dorosłych jest zwiększenie umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy.
Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.
Formularz zgłoszeniowy – pobierz można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres: zgloszeniajawinternecie@um.kolobrzeg.pl. Można również przynieść formularz osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 12, pok. nr 2. lub zgłosić się telefonicznie pod nr telefonu 94 35 51 583.

Więcej informacji – pobierz oraz na stronie www.kolobrzeg.pl

 

09.11.2018
„Przystanek Niepodległość”

W wyjątkowy i uroczysty sposób świętowaliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu. Od godziny 9:00 otwarta była „Kawiarenka Niepodległość” przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Zaproszeni uczniowie, w nagrodę za 100-procentową frekwencję oraz za zaangażowanie w organizację kawiarenki, a także goście, przy ciastku i herbatce wysłuchali piosenek w wykonaniu uczennic klasy 1E.

Punktualnie o godzinie 11.11 gremialnie i z dumą zaśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu, a następnie uczestniczyliśmy w przejmującym widowisku „Przystanek Niepodległość”. Była to bogato inscenizowana wędrówka po wydarzeniach ostatniego stulecia, które doprowadziły naszą ojczyznę do wolności. W tej historyczno –patriotycznej opowieści towarzyszyli nam znamienici goście, na czele z panem Starostą Powiaty Kołobrzeskiego Tomaszem Tamborskim.

Dziękujemy pani profesor Lidii Kus za dostarczenie nam wielu wzruszających przeżyć.

 

05.11.2018
Konkurs plastyczny!

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym na temat: „Plakat filmowy wybranego dzieła Henryka Sienkiewicza”. Prace – w dowolnej technice i formacie – należy przekazać do 30.11. br. do sekretariatu szkoły. Konkurs organizowany jest w ramach Święta Szkoły, a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali 2018 w Regionalnym Centrum Kultury dnia 11.12. br.

 

 

28.10.2018
Warsztaty profilaktyczne w internacie

W dniach 23 i 24 października br. w internacie szkolnym Zespołu szkół Nr 1 zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla młodzieży zatytułowane „Redukowanie ryzykownych zachowań”. Warsztaty przeprowadziła Pani Aleksandra Szornak ze Stowarzyszenia „KROPKA” Wolni od nałogów,
z którym internat ZS Nr1 współpracuje już od kilku lat. Warsztaty zawierały elementy zabaw integracyjnych, współpracy i pełnienia ról w grupie wychowawczej i cieszyły się dużym zainteresowaniem.Warsztaty sfinansowano w związku z realizacją działań w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu.

 

24.10.2018
Nowe gry planszowe w internacie

Dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg nasz internat wzbogacił się o ponad 20 gier planszowych oraz nowy odtwarzacz CD, które wyposażą internacką świetlicę.

Prośbę o zakup gier planszowych złożyła do wychowawców Młodzieżowa Rada Internatu i jak się okazało – prośba została spełniona i teraz „planszówki” umilają nam czas wolny w internacie.

Zakup wyposażenia świetlicy w internacie sfinansowano zgodni z realizacją działań w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu.