Dla rodziców

DOKUMENTY UCZNIA:

  • duplikat świadectwa – opłata 26 zł
  • duplikat legitymacji szkolnej – opłata 9 zł.
WPŁATA NA KONTO SZKOŁY: 33 2030 0045 1110 0000 0185 8710

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2018/2019

06.09.2018 (czwartek)
  • godz.16.00-spotkanie ogólne rodziców klas I z Dyrektor Katarzyną Karaźniewicz – Deczyńską, wychowawcami i nauczycielami w sali gimnastycznej; informacja o Librusie – mgr Jacek Kawałek;
  • 16.00 – spotkanie z rodzicami klas trzecich -informacje dla rodziców klas III LO i IV TI dotyczące matury 2018/2019-wicedyrektor Jolanta Rymaszewska – sala teatralna
  • godz.16.30-spotkanie wychowawców klas z rodzicami;
  • godz.17.30-spotkanie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z rady klasowej) – wicedyrektor Ewa Kamińska- sala teatralna- sala teatralna
25.10.2018
  • godz. 16.30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji
13.12.2018
  • godz. 16.30 – zebrania klas I – III LO i I – IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) za I semestr
28.03.2019
  • – zebranie klasowe wszystkich klas i indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami – w zależności od potrzeb. Bieżąca sytuacja uczniów – oceny i frekwencja. Klasy III LO i IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) na koniec roku szkolnego.
30.05.2019/06.06.2019
  • godz.16.30 – zebranie klasowe – informacja o przewidywanych ocenach ( w tym niedostatecznych) w klasach I – II LO i III TI na koniec roku szkolnego.

Skład Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2018/2019


IA – wychowawca p. Joanna Jankowska – Iwańska
IB – wychowawca p. Marcin Hryniewicki
IC – wychowawca p. Małgorzata Niedbała
ID – wychowawca p. Grzegorz Mikłasz
IE – wychowawca p. Anna Wrzesińska

IIA – wychowawca p. Aldona Wojtecka-Wróbel
IIB – wychowawca p. Kamila Kisiel-Rapacz
IIC – wychowawca p. Justyna Dziędziura
IID – wychowawca p. Ewa Wojciechowska-Biłeńki

IIIA – wychowawca p. Maja Polkowska
IIIB – wychowawca p. Anna Dobrowolska
IIIC – wychowawca p. Fijałkowska – Stępień
IIID – wychowawca p. Karolina von Mallek
IIIE – wychowawca p. Alicja Stokłosa

ITZ – wychowawca p. Piotr Janowski
IITZ – wychowawca p. Konrad Kiszkiel
III TZ – wychowawca p. Jolanta Kapelańczyk
IVTZ – wychowawca p. Norbert Frańczuk