Dla rodziców

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2016/2017

08.09.2016 (czwartek)
 • godz.16.00-spotkanie ogólne rodziców klas I z Dyrektor Katarzyną Karaźniewicz – Deczyńską, wychowawcami i nauczycielami w sali gimnastycznej; informacja o Librusie – mgr Jacek Kawałek;
 • godz.16.00-informacje dla rodziców klas III LO i IV TI dotyczące matury 2016/2017-wicedyrektor Jolanta Rymaszewska – sala teatralna;
 • godz.16.30-spotkanie wychowawców klas z rodzicami;
 • godz.17.30-spotkanie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z rady klasowej) – wicedyrektor Joanna Jankowska – Iwańska- sala teatralna
15.09.2016
 • godz.16.00 spotkanie przedstawicieli klasowych III LO i IV TI w sprawie organizacji studniówki- sala teatralna;
27.10.2016
 • godz. 16.30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji
15.12.2016
 • godz. 16.30 – zebrania klas I – III LO i I – IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) za I semestr;
luty – marzec 2017
 • zebranie klasowe lub indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami – w zależności od potrzeb ;
09.03. 2017
 • godz.17.00 – wywiadówka profilaktyczna dla rodziców: Problemy współczesnej młodzieży
06.04.2017
 • godz.16.30-zebrania klas III LO i IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) na koniec roku szkolnego ;
 • godz. 16. 30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły dla pozostałych klas – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji
08.06.2017
 • godz. 16.30 – zebranie klasowe – informacja o przewidywanych ocenach ( w tym niedostatecznych) w I – II LO i III TI na koniec roku szkolnego.

Skład Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2016/2017


IA – wychowawca p. Maja Polkowska
IB – wychowawca p. Anna Dobrowolska
IC – wychowawca p. Fijałkowska – Stępień
ID – wychowawca p. Karolina von Mallek
IE – wychowawca p. Alicja Stokłosa
IIA – wychowawca p. Anna Kruzel
IIB – wychowawca p. Arkadiusz Majewski
IIC – wychowawca p. Beata Morawska
IID – wychowawca p. Teresa Woźniak
IIIA – wychowawca p. Jolanta Iwaszko-Cumpstey
IIIB – wychowawca p. Anna Wrzesińska
IIIC – wychowawca p. Zdzisława Ralcewicz
IIID – wychowawca p. Grzegorz Mikłasz
ITZ – wychowawca p. Jolanta Kapelańczyk
IITZ – wychowawca p. Norbert Frańczuk
III TZ – wychowawca p. Katarzyna Wójtowicz-Ameljan
IVTZ – wychowawca p. Beata Grabowska