Dla rodziców

DOKUMENTY UCZNIA:

 • duplikat świadectwa – opłata 26 zł
 • duplikat legitymacji szkolnej – opłata 9 zł.
WPŁATA NA KONTO SZKOŁY: 33 2030 0045 1110 0000 0185 8710

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2017/2018

07.09.2016 (czwartek)
 • godz.16.00-spotkanie ogólne rodziców klas I z Dyrektor Katarzyną Karaźniewicz – Deczyńską, wychowawcami i nauczycielami w sali gimnastycznej; informacja o Librusie – mgr Jacek Kawałek;
 • godz.16.30-spotkanie wychowawców klas z rodzicami;
 • godz.17.30-spotkanie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z rady klasowej) – wicedyrektor Ewa Kamińska- sala teatralna- sala teatralna
28.09.2017
 • godz. 16.00 – spotkanie z rodzicami klas trzecich -informacje dla rodziców klas III LO i IV TI dotyczące matury 2017/2018-wicedyrektor Jolanta Rymaszewska – sala teatralna
 • godz.16.30 spotkanie przedstawicieli klasowych III LO i IV TI w sprawie organizacji studniówki- sala teatralna
26.10.2017
 • godz. 16.30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji
14.12.2017
 • godz. 16.30 – zebrania klas I – III LO i I – IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) za I semestr;
luty – marzec 2018
 • zebranie klasowe lub indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami ;
marzec 2018
 • godz. 16.30 – wywiadówka profilaktyczna dla rodziców – tzw. wywiadówka profilaktyczna, termin i tematy zostaną zaproponowane przez zespół wychowawczy do 31.01.2018;
05.04.2018
 • godz.16.30-zebrania klas III LO i IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) na koniec roku szkolnego ;
 • godz. 16. 30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły dla pozostałych klas – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji
05.06.2018
 • godz. 16.30 – zebranie klasowe – informacja o przewidywanych ocenach ( w tym niedostatecznych) w I – II LO i III TI na koniec roku szkolnego.

Skład Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2017/2018


IA – wychowawca p. Aldona Wojtecka-Wróbel
IB – wychowawca p. Kamila Kisiel-Rapacz
IC – wychowawca p. Justyna Dziędziura
ID – wychowawca p. Ewa Wojciechowska-Biłeńki

IIA – wychowawca p. Maja Polkowska
IIB – wychowawca p. Anna Dobrowolska
IIC – wychowawca p. Fijałkowska – Stępień
IID – wychowawca p. Karolina von Mallek
IIID – wychowawca p. Alicja Stokłosa

IIIA – wychowawca p. Anna Kruzel
IIIB – wychowawca p. Arkadiusz Majewski
IIIC – wychowawca p. Beata Morawska
IIID – wychowawca p. Teresa Woźniak

ITZ – wychowawca p. Konrad Kiszkiel
IITZ – wychowawca p. Jolanta Kapelańczyk
III TZ – wychowawca p. Norbert Frańczuk
IVTZ – wychowawca p. Katarzyna Wójtowicz-Ameljan