Dla rodziców

Pomoc państwa w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole”

Rada Miasta Kołobrzeg, w dniu 29 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z treścią uchwały oraz pismem dyrektora MOPS w Kołobrzegu. W trosce o dobro naszych uczniów zależy nam aby korzystali oni z możliwości darmowych posiłków, o ile sytuacja materialna rodziny do tego uprawnia.

DOKUMENTY UCZNIA:

  • duplikat świadectwa – opłata 26 zł
  • duplikat legitymacji szkolnej – opłata 9 zł.

WPŁATA NA KONTO SZKOŁY: 33 2030 0045 1110 0000 0185 8710

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2019/2020

05.09.2019 (czwartek)

  • godz.16.00-spotkanie ogólne rodziców klas I z dyrektor Katarzyną Karaźniewicz – Deczyńską, wychowawcami i nauczycielami w sali gimnastycznej; informacja o Librusie – mgr Jacek Kawałek,
  • 16.00 – spotkanie z rodzicami klas trzecich -informacje dla rodziców klas III LO i IV TI dotyczące matury 2019/2020-wicedyrektor Jolanta Rymaszewska – sala teatralna
  • godz.16.30-spotkanie wychowawców klas z rodzicami;
  • godz.17.00 – 17:15-spotkanie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z rady klasowej, po dwóch rodziców z klas trzecich) – wicedyrektor Ewa Kamińska- sala teatralna. Wybory do prezydium RR, ustalenia dotyczące prowadzenia księgowości RR, wstępne ustalenia dotyczące studniówki (ustalenie składu komitetu organizacyjnego) oraz nauki Poloneza

07.11.2019

  • godz. 16.30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji

12.12.2019

  • godz. 16.30 – zebrania klas I – III LO i I – IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) za I semestr

26.03.2020

  • zebranie klasowe wszystkich klas i indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami – w zależności od potrzeb. Bieżąca sytuacja uczniów – oceny i frekwencja. Klasy III LO i IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) na koniec roku szkolnego.

04.06.2020

  • godz.16.30 – zebranie klasowe – informacja o przewidywanych ocenach ( w tym niedostatecznych) w klasach I – II LO i III TI na koniec roku szkolnego.

Skład Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020

I A – wychowawca p. Jolanta Iwaszko-Cumpstey

I B – wychowawca p. Izabela Fijałkowska-Stępień

I C – wychowawca p. Beata Grabowska

I D – wychowawca p. Magdalena Dwornicka

I E – wychowawca p. Katarzyna Kukuła

I F – wychowawca p. Teresa Woźniak

II A – wychowawca p. Joanna Jankowska – Iwańska

II B – wychowawca p. Marcin Hryniewicki

II C – wychowawca p. Małgorzata Niedbała

II D – wychowawca p. Grzegorz Mikłasz

II E – wychowawca p. Anna Wrzesińska

III A – wychowawca p. Aldona Wojtecka-Wróbel

III B – wychowawca p. Alicja Stokłosa

III C – wychowawca p. Justyna Dziędziura

III D – wychowawca p. Ewa Wojciechowska-Biłeńki

1 T – wychowawca p. Arkadiusz Majewski

IT Z – wychowawca p. Beata Morawska

II TZ – wychowawca p. Piotr Janowski

III TZ – wychowawca p. Konrad Kiszkiel

IV TZ – wychowawca p. Jolanta Kapelańczyk