Dla rodziców

Pomoc państwa w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole”

Rada Miasta Kołobrzeg, w dniu 29 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z treścią uchwały oraz pismem dyrektora MOPS w Kołobrzegu. W trosce o dobro naszych uczniów zależy nam aby korzystali oni z możliwości darmowych posiłków, o ile sytuacja materialna rodziny do tego uprawnia.

DOKUMENTY UCZNIA:

 • duplikat świadectwa – opłata 26 zł
 • duplikat legitymacji szkolnej – opłata 9 zł.

WPŁATA NA KONTO SZKOŁY: 33 2030 0045 1110 0000 0185 8710

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2020/2021

07.09.2020 (poniedziałek) – 10.09.2020 (czwartek)

 •  godz.16.30 oraz 18:00 -spotkanie rodziców klas I z dyrektor Katarzyną Karaźniewicz – Deczyńską i wychowawcą klasy w salach wskazanych w ogłoszeniu o pierwszym zebraniu ; informacja o Librusie – mgr Jacek Kawałek,
 • godz.16.45 oraz 18:15 – spotkanie wychowawców klas z rodzicami
 • 10.09.2020 r. godz.17.30 – spotkanie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z rady klasowej) – wicedyrektor Ewa Kamińska- sala gimnastyczna.

Szczegółowy harmonogram spotkań 07.09.2020  – 10.09.2020 

09.09.2020 (środa)

 • godz. 17.30 – spotkanie z rodzicami klas trzecich -informacje dla rodziców klas III LO i IV TI dotyczące matury 2020/2021 oraz ewentualnej organizacji studniówki – wicedyrektor Ewa Kamińska – sala teatralna

12.11.2020 (czwartek)

 • godz. 16.30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji

14.12.2020 (poniedziałek) – 17.12.2020 (czwartek)

 •  od godz. 16.30 – zebrania klas I – III LO i I – IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) za I semestr – szczegółowy harmonogram spotkań podobny do spotkań wrześniowych

luty – marzec 2021 – zebranie klasowe lub indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami – w zależności od potrzeb (informacja do wicedyrektor E. Kamińskiej do 15.01.2020 dotycząca ustalonego terminu).

15.04.2021 (czwartek)

 •  godz.16.30 – zebrania klas III LO i IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) na koniec roku szkolnego
 •  godz. 16. 30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły dla pozostałych klas – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji

08.06.2021

 • godz.16.30 – zebranie klasowe – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) w klasach I – II LO i III TI na koniec roku szkolnego.

Harmonogram wszystkich spotkań uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w powiecie kołobrzeskim i może ulec zmianie.

Skład Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2020/2021
 Liceum Ogólnokształcące

I A – wychowawca p. Alicja Stokłosa

I B – wychowawca p. Piotr Grabowski

I C – wychowawca p.Ireneusz Miernicki

I D – wychowawca p. Karolina von Mallek

II A – wychowawca p. Jolanta Iwaszko-Cumpstey

II B – wychowawca p. Izabela Fijałkowska-Stępień

II C – wychowawca p. Beata Grabowska

II D – wychowawca p. Magdalena Dwornicka

II E – wychowawca p. Katarzyna Kukuła

II F – wychowawca p. Teresa Woźniak

III A – wychowawca p. Joanna Jankowska – Iwańska

III B – wychowawca p. . Marcin Hryniewicki

III C – wychowawca p. Grzegorz Markowski

III D – wychowawca p. Grzegorz Mikłasz

III E – wychowawca p. Anna Wrzesińska

Technikum Zawodowe 

IT Z – wychowawca p. Jolanta Kapelańczyk

II T – wychowawca p. Arkadiusz Majewski

IIT Z – wychowawca p. Beata Morawska

III TZ – wychowawca p. Piotr Janowski

IV TZ – wychowawca p. Konrad Kiszkiel