WSO i PSO

Wewnątrzszkolny System Oceniania
Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Przedmiotowy System Oceniania w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Regulamin pracowni komputerowej