WSO i PSO

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka SienkiewiczaPrzedmiotowy System Oceniania w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
Regulamin pracowni komputerowej