ComeniusProjekt: Nowoczesne Sposoby Pozyskiwania Energii

Cele projektu:
  • rozwój umiejętności językowych,
  • zapoznanie z technologiami i specjalistycznym słownictwem dotyczącym tematyki projektu (dotyczy języka angielskiego, francuskiego i polskiego),
  • zapoznanie z kulturami krajów, w których działają współpracujące w projekcie szkoły,
  • integracja młodzieży polskiej i francuskiej
  • Zajmujemy się problemami związanymi z różnymi sposobami pozyskiwania energii i tym, jak one wpływają na człowieka i jego środowisko.

Szczegółowy opis realizacji programu znajduje się na stronie: comenius2014.2lo.pl