Politechnika Koszalińska


Nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Koszalińską mające na celu rozwijanie wiedzy i zainteresowań młodzieży naukami technicznymi, ekonomicznymi i humanistycznymi. Zgodnie z umową nauczyciele i uczniowie ZS będą mogli uczestniczyć w wykładach popularno – naukowych i zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez Poltechnikę. Patronatem uczelni objęta została klasa o profilu politechnicznym.


Uczniowie klasy II C i II T ponownie uczestniczyli w lekcji poza szkolną ławą. W dniu 12.01.2015 wzięli udział w zajęciach na temat „(Nie)bezpieczeństwo certyfikatów elektronicznych”, „(Nie)bezpieczeństwo sieci WiFi”, „Astrofotografia”, „Sieci komputerowe”, które zostały przeprowadzone przez dr inż. M. Rajewską oraz mgr inż. W. Sokołowskiego, wykładowców Politechniki Koszalińskiej.
Uczniowie wysłuchali również bardzo ciekawego wykładu
prof. A. Patryna na temat „Optoelektronika – lasery, detektory
i komunikacja”.
30 kwietnia 2014 r. uczniowie klasy I C gościli w murach Politechniki Koszalińskiej. Mieli okazję uczestniczyć w laboratoriach „Dialog z robotami” oraz „Diagnostyka człowieka – tajemnice ludzkiego ciała”, które były prowadzone przez dr. inż. Piotra Zaporskiego i mgr inż. Przemysława Ceynowę.

13 stycznia 2014 r. uczniowie technikum Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu, uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych na Politechnice Koszalińskiej. Zajęcia były zorganizowane w ramach wzajemnej współpracy i dotyczyły zagadnień związanych z profilem kształcenia. W pierwszej części uczniowie zapoznali się podstawami grafiki 3D na przykładzie oprogramowania 3dmax Design2014. W praktycznej części warsztatów, młodzież zapoznała się podstawami tworzenia animacji w technologii FLASH i przystąpiła do ćwiczeń. Warsztaty prowadzone były przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej.


12 grudnia uczniowie klas I C i II C uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej. W murach naszej szkoły gościliśmy
dr Michała Karpuka i dr Tomasza Kowalskiego, którzy przybliżyli uczniom metody numeryczne w matematyce, paradoksy matematyczne oraz sposoby na pi.