Socrates


Celem naszego projektu jest poznanie przedmiotu i praw odnoszących się do tematu emigracji i imigracji we Francji i w Polsce (porównanie z innym krajem z Unii Europejskiej, np.: Niemcy). Poznanie rożnych spojrzeń z punktu widzenia danego kraju na temat emigracji i imigracji związanych również z historią. Dowiedzieć się jaki wpływ na ekonomię, społeczeństwo i politykę ma imigracja i emigracja. Rozwijać kulturę europejską
i poczucie obywatelstwa europejskiego.
Szczegółowy opis realizacji programu znajduje się na stronie: socrates06.2lo.pl

Zakładany wpływ na uczniów:


– rozwinięcie umiejętności pracy w grupie,
– nauka wyszukiwanie i selekcjonowania informacji,
– nawiązanie kontaktu z instytucjami i organizacjami zajmującymi się migracją ludności,
– poszerzanie wiedzy i słownictwa,
– nawiązywanie nowych znajomości,
– poszerzanie relacji uczeń-nauczyciel,
– zwiększona motywacja do uczestniczenia w życiu szkolnym,
– poznanie i pogłębienie wiedzy kulturalno-językowej drugiego kraju

Zakładany wpływ na nauczycieli:


– poszerzanie umiejętności pracy z młodzieżą, ulepszanie warsztatu pracy poprzez zastosowanie nowych metod,
– zarządzanie grupą – nabycie umiejętności kierowniczych,
– poznanie metod pracy i współpracy nauczycieli ze szkoły partnerskiej,
– awans zawodowy,
– zespolenie kontaktów z uczniami uczestniczącymi w projekcie.

Zakładany wpływ na Szkołę:


– projekt wpłynie na atrakcyjność szkoły w regionie i będzie dodatkowym jej atutem (element ważny przy naborze uczniów do pierwszych klas),
– uczestniczenie w projekcie jako koordynator pozwoli na zdobycie nowych umiejętności, wiedzy, znajomości i kontaktów z placówkami pozaszkolnymi ,
– pogłębianie kontaktów ze szkołą partnerską.
– promocja szkoły poprzez wspólną stronę www oraz inne media (lokalna i regionalna telewizja, periodyki),
-wzbogacenie biblioteki szkolnej w pomoce naukowe w postaci: słowników, programów multimedialnych itp.

Zakładany wpływ na środowisko lokalne:


– promocja regionu, powiatu i miasta,
– uświadomienie / ukazanie mieszkańcom regionu jak wygląda życie imigranta w ich otoczeniu (problemy, zalety, szanse itp.),
– zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, podmiotów indywidualnych w życie imigrantów.