Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza

mgr Katarzyna Karaźniewicz – Deczyńska 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza
mgr Jolanta Rymaszewska 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza

mgr Ewa Kamińska