Caritas


Działalność Szkolnego Koła Caritas 2014/2015


Szkolne Koło Caritas zaczęło swoją działalność w marcu 2003 roku. Jako patronkę wybraliśmy Św. Faustynę Kowalską. Każdego roku w SKC pracuje ok. 30 wolontariuszy. Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest Pani Teresa Szczepaniak.
Naszą podstawową działalnością jest prowadzenie świetlicy dla dzieci z ubogich rodzin. Dla tych dzieci organizujemy pomoc w nauce, zbiórki przyborów szkolnych, słodyczy, organizujemy różne konkursy.
Każdego roku uczestniczymy w dwóch akcjach charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Victoria” w Kołobrzegu: akcja „Pola Nadziei” oraz Kwesta na Kołobrzeskim cmentarzu, na rzecz ludzi chorych na nowotwory.
Od wielu lat wspomagamy budowę hospicjum w Kołobrzegu. CO roku organizujemy w szkole „Dzień Papieski” podczas którego zbieramy fundusze, na rzecz wybranej osoby.
W grudniu każdego roku organizujemy „Między Szkolny Dzień Wolontariusza” na który zapraszamy, na który zapraszamy wolontariuszy z całego powiatu.
Dwa razy w roku uczestniczymy w warsztatach i rekolekcjach organizowanych dla SKC.
Praca wolontariuszy doceniana jest przez Dyrekcję Szkoły i nauczycieli.