SESJA POPRAWKOWA – SIERPIEŃ 2023 R.

pioro_w

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej odbędą się 22 sierpnia 2023 o godzinie 9:00. Wszystkich, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu poprawkowego zapraszamy do sali nr 107 na godzinę 8:30.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy uzyskali oceny niedostateczne i zgłosili chęć przystąpienia do takich egzaminów, odbędą się 30 sierpnia 2023 o godzinie 9:00.

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się w sali 106. Egzamin poprawkowy z języka polskiego odbędzie się w sali 107.

Skip to content