Dla rodziców

Pomoc państwa w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole”

Rada Miasta Kołobrzeg, w dniu 29 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z treścią uchwały oraz pismem dyrektora MOPS w Kołobrzegu. W trosce o dobro naszych uczniów zależy nam aby korzystali oni z możliwości darmowych posiłków, o ile sytuacja materialna rodziny do tego uprawnia.

DOKUMENTY UCZNIA:

 • duplikat świadectwa – opłata 26 zł
 • duplikat legitymacji szkolnej – opłata 9 zł.

WPŁATA NA KONTO SZKOŁY: 33 2030 0045 1110 0000 0185 8710

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2021/2022

06.09.2021 (poniedziałek) – 09.09.2021 (czwartek) – pierwsze zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

06.09.2021 (poniedziałek)

 • godz.17:00 do 17:30 -spotkanie rodziców klas I z dyrektor Katarzyną Karaźniewicz – Deczyńską i wychowawcą klasy w salach wskazanych w ogłoszeniu o pierwszym zebraniu ; informacja o Librusie – mgr Jacek Kawałek;
 • godz.17.30 do 18:15 – spotkanie wychowawców klas pierwszych z rodzicami;

07.09.2021 (wtorek)

 • godz. 17.30 –17:00 do 17:45 – spotkanie wychowawców klas drugich z rodzicami;

08.09.2021 (środa)

 • godz. 17:00 do 17:45 – spotkanie wychowawców klas trzecich, po szkole podstawowej, z rodzicami – 3A, 3B, 3C, 3t;

09.09.2021 (czwartek)

 • godz. 17:00 do 17:30 – spotkanie wychowawców klas trzecich, po szkole podstawowej, oraz 4Tz z rodzicami – 3D, 3E, 3F, 3tz, 4tz;
 • godz. 17.30 – spotkanie z rodzicami klas trzecich – informacje dla rodziców klas III LO i IV Tz dotyczące matury 2021/2022 oraz ewentualnej organizacji studniówki – hala sportowa – Jolanta Rymaszewska, szkolny koordynator ds. egzaminów maturalnych;
 • godz.17.45 – spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z rady klasowej) – wicedyrektor Ewa Kamińska- sala nr 9.

04.11.2021 (czwartek)

 • godz. 17.00 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji.

02.12.2021 (czwartek)

 •  od godz. 17:00 – zebrania klas I – III LO i I – IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) za I semestr – szczegółowy harmonogram spotkań podobny do spotkań wrześniowych

luty – marzec 2022 – zebranie klasowe lub indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami – w zależności od potrzeb (informacja do wicedyrektor E. Kamińskiej do 15.01.2022 dotycząca ustalonego terminu).

31.03.2022 (czwartek)

 •  godz.17:00 – zebrania z rodzicami klas maturalnych – informacja o zagrożeniach
 • godz. 17:00 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły dla pozostałych klas – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji

02.06.2022 (czwartek)

 • godz.17:00 – zebranie klasowe – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) w klasach I – II LO i III TI na koniec roku szkolnego.

Harmonogram wszystkich spotkań uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w powiecie kołobrzeskim i może ulec zmianie.

 

Skład Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022
 Liceum Ogólnokształcące

I A – wychowawca p. Maja Polkowska

I B – wychowawca p. Justyna Dziędziura

I C – wychowawca p. Stefan Rebelski

I D – wychowawca p. Agnieszka Emerle

II A – wychowawca p. Alicja Stokłosa

II B – wychowawca p. Piotr Grabowski

II C – wychowawca p. Ireneusz Miernicki

II D – wychowawca p. Karolina von Mallek

III A – wychowawca p. Joanna Szydłowska

III B – wychowawca p. Izabela Fijałkowska-Stępień

III C – wychowawca p. Beata Grabowska

III D – wychowawca p. Magdalena Dwornicka

III E – wychowawca p. Katarzyna Kukuła

III F – wychowawca p. Teresa Woźniak

 

Technikum Zawodowe 

I T Z – wychowawca p. Joanna Jankowska-Iwańska

II T Z – wychowawca p. Jolanta Kapelańczyk

III T – wychowawca p. Arkadiusz Majewski

III T Z – wychowawca p. Beata Morawska

IV TZ – wychowawca p. Piotr Janowski