Szkoła

16.09.2019
Zapytanie ofertowe
11.09.2019
Oficjalne otwarcie pracowni informatycznej

W dniu 9 września 2019 r. o godzinie 13:20 miało miejsce uroczyste, oficjalne otwarcie pracowni informatycznej 3A. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zakończeniu projektu „Ja w Internecie”, który sfinalizowało Stowarzyszenie SAPERE AUDE we współpracy z Urzędem Miasta Kołobrzeg. Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Jolanta Kapelańczyk, która wraz z panią Beatą Morawską oraz panią Haliną Filip prowadziła szkolenia. Po zakończeniu projektu Gmina Miasto Kołobrzeg przekazała szkole 14 laptopów (koszt zakupu laptopów to około 53 800 zł i w 100 % sfinansowany był w ramach Projektu pn. „ JA W INTERNECIE „). Swój wkład w doposażenie pracowni miało również Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. Kwota 28 400 zł została przeznaczona na zakup: 4 laptopów, urządzenia access point, akcesoriów komputerowych / klawiatury, myszki, CD – ROM /, 2 zestawów komputerowych / serwerów /. W pracowni informatycznej 3 A został przeprowadzony kapitalny remont: malowanie sali, nowa wykładzina, wymiana oświetlenia, wymiana gniazd elektrycznych, nowa instalacja LAN, nowa szafka – punkt dostępu do sieci LAN, nowe rolety, ekran, tablica informacyjna. Wszystkie prace budowlane, instalacja LAN, instalacja elektryczna, montaż szafki i podłączenie inst. LAN, wykonali pracownicy szkoły: p. Jolanta Kapelańczyk -nauczycielka informatyki, p. Tomasz Stańczk – administrator sieci komputerowej oraz p. Jarosław Danielewicz i p. Ireneusz Kropkowski – konserwatorzy szkoły. Montaż oświetlenia w pracowni wykonała bezpłatnie Firma „ ELEKTRYK „ Piotr Panicz & Krzysztof Skiba. Dyrektor Szkoły w imieniu całej społeczności Sienkiewiczowskiej dziękuje wszystkim dzięki którym nasza młodzież ma nową pracownię informatyczną.
05.09.2019
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

O godzinie 8:30 w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza wybrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/2020. Uroczystość uświetnili swoim przybyciem: Marek Hok – poseł na sejm RP, Czesław Hoc – europarlamentarzysta minionej kadencji, Janusz Gromek – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Jacek Kuś – wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego, o. Paweł Kaczmarski – proboszcz parafii p.w. Św. Krzyża w Kołobrzegu, prezes Stowarzyszenia „Senior” Antoni Bernatowicz oraz przewodnicząca Klubu Pioniera pani Krystyna Gawlik oraz gość specjalny – prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej – Aleksander Bolko.
Dyrektor Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska przywitała znamienitych gości, nauczycieli, i uczniów życząc tym ostatnim sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym.
Obecny rok szkolny rozpoczyna w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu 595 uczniów, którzy będą się uczyć w 18 oddziałach. Uroczystość inauguracyjna stała się również okazją do wyróżnienia uczniów, którzy w tym roku szkolnym otrzymają stypendia. Oto oni: Julia Haponiuk i Michał Szewczyk – kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów, Maria Czyż, Jędrzej Dębowski i Wiktoria Pirzecka – nominowani są do nagrody rzeczowej Starosty Kołobrzeskiego, Szymon Szczubkowski – nominowany do stypendium Starosty Kołobrzeskiego, Maciej Brzeziński i Paulina Gładysz – stypendium stowarzyszenia „Senior” .Stypendia za działalność charytatywną i wolontariat wręczał osobiście fundator, pan Antoni Bernatowicz. Nagrodą specjalną, ufundowaną przez Kołobrzeską Izbę Gospodarczą, wyróżniony został Łukasz Ameljan. . Pan Aleksander Bolko, prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej przekazał uczniowi nagrodę finansową za wyjątkowe osiągnięcia krajowe i międzynarodowe w programowaniu.
Część oficjalną zakończył dyrektor szkoły wydzwaniając, wraz z wicestarostą, pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/2020.
02.09.2019
Spotkanie z rodzicami
05.09.2019 (czwartek)
  • godz.16.00-spotkanie ogólne rodziców klas I z dyrektor Katarzyną Karaźniewicz – Deczyńską, wychowawcami i nauczycielami w sali gimnastycznej; informacja o Librusie – mgr Jacek Kawałek,
  • godz. 16:00 – spotkanie ogólne rodziców klas III LO i IV TI dotyczące matury 2019 – wicedyrektor Jolanta Rymaszewska,
  • godz.16:30-spotkanie wychowawców klas z rodzicami
  • godz.17:30-spotkanie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z rady klasowej, po dwóch rodziców z klas trzecich) – wicedyrektor Ewa Kamińska- sala teatralna. Wybory do prezydium RR, ustalenia dotyczące prowadzenia księgowości RR, wstępne ustalenia dotyczące studniówki (ustalenie składu komitetu organizacyjnego) oraz nauki Poloneza.
02.09.2019
Komunikat!
W dniu 6 września (piątek) w KLUBIKU godz. 9:40 13:45 podczas przerw odbędzie się kiermasz podręczników używanych !!!! Zapraszamy wszystkich do sprzedaży i zakupu podręczników w atrakcyjnych cenach
28.08.2019
Komunikat!
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu zatrudni w roku szkolnym 2019/20 nauczyciela informatyki do nauczania informatycznych przedmiotów zawodowych.
26.08.2019
Komunikat!
Lista osób przyjętych do internatu 2019-2020
  • Przyjęcia, przyjazdy do Internatu wychowanków zaczynają się w niedzielę 01.09.2019 r. od godz. 17:00
  • Zebranie z rodzicami wychowanków klas I i nowo przyjętych z Kierownikiem Internatu oraz wychowawcami w niedzielę 01.09.2019 r. o godz. 19:00
21.08.2019
Komunikat!
Informacja dotycząca szkoleń oraz RP – realizacja w terminie 26 – 02.09.2019
24.07.2019
Komunikat!
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: 02.09.2019 godz. 08:30
05.07.2019
Komunikat!
05.07.2019
Uwaga pierwszoklasiści !
Nie należy kupować żadnych podręczników przed rozpoczęciem roku szkolnego, bez potwierdzenia przez nauczyciela uczącego. Wykazy podręczników podany zgodnie z wymogami prawa.