Szkoła

07.07.2021

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW W SPRAWIE EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM


OKE w Poznaniu przypomina, że w 2021 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
a. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
b. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej  i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.), składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Absolwenci, którzy składali deklarację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314) – zgodnie z deklaracją ostateczną – składają bezpośrednio do Dyrektora Komisji (nie później niż do 12 lipca 2021 r.).

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

02.07.2021

ROZDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

Zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów na rozdanie świadectw maturalnych, które odbędzie się w dniu
5 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:00

klasa – sala: 3A – 103, 3B – 107, 3C – 104, 3D – 102, 3E – 106, 4TI – 105

 

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa dojrzałości, należy przedstawić pisemne upoważnienie wskazanej osoby (do odbioru wymagany dowód osobisty).

Wejście na teren szkoły furtką A, przy bramie wjazdowej, wyjście furtką B.

Wejście na teren budynku szkolnego: wejście główne A, wyjście z budynku B przy sali nr 9.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły oraz przebywanie na terenie szkoły w maseczkach).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

21.06.2021

ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozdanie świadectw promocyjnych do kolejnej klasy oraz pożegnanie z wychowawcą w dniu 25  czerwca  2021 r.  zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w pliku poniżej. 

16.05.2021
Komunikat!
W związku z powrotem do szkoły w trybie hybrydowym informujemy, że wszystkie osoby, które w danym tygodniu (tj. 17.05 – 21.05.2021 r) wracają do szkoły na naukę stacjonarną, a są mieszkańcami internatu ZS Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu mogą przyjechać już w niedzielę 16.05.2021 r. od godz. 17:00 do godz. 21:00.
Dyżur w internacie będzie pełnił wychowawca pan Jarosław Maj. 
01.05.2021

Pożegnanie maturzystów

W piątek 30 kwietnia 2020 r. pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Dla 167 uczniów kończących szkołę była to wyjątkowa uroczystość. W tym szczególnym okresie pandemii po raz ostatni usłyszeli szkolny dzwonek. I rzeczywiście wszyscy się wzruszyliśmy. Niektórzy zobaczyli się po raz pierwszy od wielu miesięcy. Dopiero teraz spostrzegliśmy jak pandemia wszystko zmieniła. Uroczystości zorganizowane osobno dla każdej klasy, odbyły się w reżimie sanitarnym – wszyscy byliśmy w maseczkach i zachowywaliśmy dystans społeczny. I to też jest przecież signum temporis. Jedynie radość ze spotkania pozostała ta sama: spontaniczna i poruszająca.

Słowa pożegnania i życzenia do maturzystów skierowały: dyrektor szkoły Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska i wicedyrektor Ewa Kamińska.

Prymusem szkoły została Emilia Wilk z klasy 3D, która uzyskała najwyższą średnią ocen – 5,40. Tytułem wzorowego ucznia uhonorowano uczniów II Liceum Ogólnokształcącego: Bączkowską Kingę – 5,15, Chorchos Julię – 5,10, Michalak Oliwię – 5,00, Cyrklewicz Zuzannę – 4,95, Twaróg Oliwię – 4,80, Dębowskiego Jędrzeja – 4,80, Gładysz Paulinę – 4,75 z klasy 3A; Wiktorię Bagińską – 4,84 z klasy 3B, Katarzynę Dybińską– 5,12, Aleksandrę Konopacką – 4,81, Adriana Stryczewskiego – 4,81, Przemysława Frankiewicza – 4.75 z klasy 3C; Julię Woźniak 4,95 z klasy 3D; Oliwię Żukowską- 5,21, Natalię Wojewódzką- 5,11, Miłosza Nickowskiego- 5,11, Emilię Świś- 5,0, Alicję Rudzionek-4,79 z klasy 3E oraz Michała Szewczyka – 5,29, Szymona Szczubkowskiego – 5,03 i Kryspina Wisińskiego – 5,25 – uczniów klasy 4 Technikum Zawodowego Nr 2.

Wyróżniono również uczniów, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce i aktywnie włączali się w życie szkoły poprzez pracę w gazecie Łomot, Sienkiewicz Tv, Szkolnym Kole Caritas, radiowęźle szkolnym, konkursie „30 zadań na 30 – lecie szkoły” oraz reprezentowali szkołę w licznych konkursach i zawodach sportowych.

Szczególne podziękowania za aktywna pracę na rzecz szkoły otrzymał Jakub Czekalski.

Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski wystosował list gratulacyjny i ufundował nagrodę Prymusowi Szkoły, Emilii Wilk. Gratulacje otrzymali również rodzice uczennicy.

Po raz pierwszy Rada Rodziców pozyskała nagrodę, dla wybitnych uczniów, od sponsora. Kołobrzeska firma PŻB ufundowała dwa podwójne vouchery na wycieczkę promową do Ystad. Otrzymali ją: Emilia Wilk i Jakub Czekalski. Pozostałe nagrody zostały zakupione ze środków Rady Rodziców.

Maturzystom życzymy sukcesów na egzaminie maturalnym i rozwijania swoich pasji na dalszej drodze edukacji. Niech każdy z nich zdobędzie swój Mount Everest, a żadna pandemia mu w tym nie przeszkodzi!

26.04.2021

ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY

Zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów na rozdanie świadectw ukończenia szkoły, odbiór dokumentów oraz pożegnanie z wychowawcą w dniu 30 kwietnia 2021 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wejście na teren szkoły furtką A, przy bramie wjazdowej, wyjście furtką B.

W przypadku złych warunków atmosferycznych (deszcz) rozdanie świadectw odbędzie się na terenie szkoły, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Przypominamy o zasadach bezpiecznego przebywania na terenie szkoły (obowiązkowe maseczki, rękawiczki)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

23.04.2021

EGZAMINY MATURALNE 2021

Informacje dla maturzystów.

Egzaminy maturalne rozpoczynamy 4 maja 2021 r. o godzinie 9:00, egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Prosimy o przybycie do szkoły co najmniej 30 minut przed każdym egzaminem. Pamiętajcie o zabraniu dowodu osobistego i czarnych długopisów. Harmonogram egzaminów zawierający przypisanie do sal grup zdających wraz z planem wejść do budynku szkoły sprawdzicie w załączniku nr 1. Szczegółowe procedury maturalne, z którymi zostaliście zapoznani podczas szkolenia, znajdziecie w załączniku „prezentacja”. Służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań czy wyjaśnień dotyczących przebiegu egzaminu maturalnego.

ŻYCZYMY POWODZENIA

23.03.2021

    18.03.2021r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu.

Do konkursu przystąpiło 13 uczniów: Baksa Weronika (Ib), Bedryj Weronika (IIa), Belcarz Aleksandra (Ia),  Bylina Gabriela (IIa),  Dyl Michał (It),  Górniak Michalina (Ia),  Gwóźdź Alicja (Ia),  Hałgas Weronika (Ia),  Kwiatkowska Julia  (Ia),  Kuśta Aleksandra (Ia), Pawlicka Dominika  (II f),  Rutkowska Gabriela (IIa),  Weyer Maja (Ia)

I miejsce:     Rutkowska Gabriela (IIa)

II miejsce: Weyer Maja (Ia)

III miejsce: Pawlicka Dominika  (II f) i   Górniak Michalina (Ia)

GRATULUJEMY!

23.03.2021

UWAGA MATURZYŚCI !!!

TERMINY WYDAWANIA DOKUMENTACJI ZDROWOTNEJ UCZNIÓW ( KARTY ZDROWIA ).

12.04.2021r. – kl. III A – od godz. 8.00 – 10.00 
kl. III B – od godz. 10.30 – 13.30

14.04.2021r. – kl. III C – od godz. 8.00 – 10.00 
kl. III D – od godz. 10.30 – 13.30

16.04.2021r. – kl. III E – od godz. 8.00 – 10.00 
kl. IV TZ – od godz. 10.30 – 13.30

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ 
(GABINET 15 A – internat szkoły).

17.03.2021

76. rocznica walk o Kołobrzeg

18 marca obchodzimy 76. rocznicę walk o Kołobrzeg.

Bitwa o Festung Kolberg rozpoczęła się rankiem 8 marca 1945 roku. Żołnierze polscy dostali zadanie „oczyszczenia miasta z resztek sił nieprzyjaciela”. Dowódca wydający ten rozkaz nie miał pojęcia, jakie siły bronią miasta i że dla Niemców jest to miasto – symbol. Krwawe walki trwały 10 dni…

  

Pamiętając o tych wydarzeniach uczniowie naszej szkoły wykonali piękne prace plastyczne oraz interesujące prezentacje multimedialne.
Wyróżnione prace plastyczne: Czekalski Jakub kl.3e, Chłopek Emilia kl.2a, Kalociński Maksym kl.1tz, Kwiecień Katarzyna kl. 2f, Maryszewska Laura kl.1b, Ratajczyk Natalia kl.1d, Słotwińska Wiktoria kl.1a, Wiśniewska Agata kl.1b.

14.03.2021

Komunikat!!!

Od 15.03 –  28.03.2021 zajęcia szkolne będą realizowane zgodnie z planem w systemie zdalnym.

01.03.2021

Komunikat!!!

Uczniowie na próbny egzamin maturalny przychodzą na godz. 8:30 bądź 13:30 w maseczkach, ze swoimi przyborami do pisania i zachowują reżim sanitarny oraz dystans społeczny.

Do szkoły wchodzimy:
wejście B – sala sportowa, aula, sale lekcyjne na I p.
wejście D – II ST. / internat /

Przy każdej sali będzie wyznaczona szatnia, w której prosimy zostawić kurtki i torebki. Na salę uczniowie wchodzą za okazaniem dowodu osobistego. Obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych.

Harmonogram próbnych matur – wersja poprawiona 03.03.2021:

27.02.2021

Komunikat!!!

Od 01.03 –  14.03.2021 zajęcia szkolne będą realizowane zgodnie z planem w systemie zdalnym.


Srebrna tarcza – otrzymało ją Technikum Zawodowe Nr 2 w Rankingu Głównym Perspektyw 2021 (195 miejsce w Polsce i 6 w województwie pod względem wyników łącznych z egzaminów zawodowych, konkursów i olimpiad oraz wyników matur)

Brązowa tarcza – otrzymało ją Technikum Zawodowe Nr 2 w Rankingu Maturalnym Perspektyw 2021. (35 miejsce w Polsce i 4 w województwie pod względem wyników egzaminu maturalnego)
15.02.2021

Komunikat dla Maturzystów!

Matury próbne odbywają wg poniższego harmonogramu:

 Język polski 17.02.2021 r. godz.9.00 stacjonarnie 101 osób, zdalnie 68 osób.

Matematyka 25.02.2021 r. godz.13.45 zdalnie 169 osób.

Język angielski 24.02.2021 r. godz.9.00 zdalnie 169 osób.

Język niemiecki 24.02.2021 r. godz.15.00-17.00 za pomocą platformy edesk.pearson.pl – dla uczniów zdających egzamin maturalny z języka niemieckiego.

Maturzyści na język polski do szkoły przychodzą na godz.8.30 w maseczkach, ze swoimi przyborami do pisania i zachowują reżim sanitarny oraz dystans społeczny.

14.02.2021

Komunikat!!!

Nauka zdalna od 14.02  do 28 lutego 2021r.

Z uwagi na konieczność zmiany organizacji pracy szkoły od poniedziałku 15.02.2021 roku obowiązuje nowy plan, który został wprowadzony do Librusa.

05.02.2021

Zapytanie ofertowe

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

30.01.2021

Komunikat!!!

Nauka zdalna od 1 do 14 lutego 2021r.

Z uwagi na konieczność zmiany organizacji pracy szkoły od poniedziałku 01.02.2021 roku obowiązuje nowy plan, który został wprowadzony do Librusa.

08.01.2021

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI NA EGZAMINIE MATURALNYM 2021

Prosimy o pilne zapoznanie się z komunikatem w załączniku.
W związku z krótkimi terminami na zmiany w deklaracjach maturalnych musicie podjąć decyzję, czy chcecie wprowadzać zmiany i składać ponowną deklarację czy też nie. Zwróćcie szczególną uwagę na konsekwencje tych kroków.
Deklaracje należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły najpóźniej do 31 stycznia 2021.

08.12.2020
25.11.2020

Komunikat!!!

Do osób mieszkających w Internacie.

W zawiązku z decyzjami podjętymi przez Radę Ministrów odnośnie ferii zimowych, które odbędą się 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r. proszę aby do dnia 11.12.2020 r. (piątek) osoby mieszkające w Internacie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza zabrały z pomieszczeń mieszkalnych wszystkie swoje rzeczy. Przed przyjazdem proszę umówić się telefonicznie lub poprzez Librusa z wychowawcą grupy lub kierownikiem internatu.

Kierownik Internatu
ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Kołobrzegu
Daniel Kowalewski

10.11.2020

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa. Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je w roku 1989roku.

Z tej okazji nasi uczniowie przygotowali okolicznościowe plakaty i grafiki oraz ciekawe prezentacje multimedialne.

05.11.2020

KOMUNIKAT!

Do mieszkańców internatu ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

Decyzją Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu opłata za utrzymanie miejsca w internacie na czas zdalnego nauczania zostaje pomniejszona o 50% wartości i wynosi 35 zł. Opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.

Decyzja obowiązuje na czas zdalnego nauczania.

Kierownik Internatu
ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Kołobrzegu
Daniel Kowalewski

04.11.2020

KOMUNIKAT!

Od 09.11.2020 do 29.11.2020 zajęcia szkolne będą realizowane zgodnie z planem w systemie zdalnym.

30.10.2020

KOMUNIKAT!

Zmiana planu od 02.11.2020

Z uwagi na konieczność zmiany organizacji pracy szkoły od poniedziałku 02.11.2020 roku obowiązuje nowy plan, który został wprowadzony do Librusa.

27.10.2020

KOMUNIKAT!

LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO ORAZ TERMINARZ  KONKURSÓW   PRZEDMIOTOWYCH – ETAP REJONOWY  DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  POWIATU KOŁOBRZESKIEGO  W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

27.10.2020

KOMUNIKAT!

Kryteria użyczenia sprzętu komputerowego dla ucznia:

23.10.2020

KOMUNIKAT!

Od 26.10.2020 do 08.11.2020 zajęcia szkolne będą realizowane zgodnie z planem w systemie zdalnym.

08.10.2020

KOMUNIKAT!

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi dostosowania obiektu szkoły i internatu na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, proszę o złożenie oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej prac opisanych w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 3 do regulaminu w sprawie przeprowadzania postępowań nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Karaźniewicz – Deczyńska

Kołobrzeg, 08 października 2020 r.

18.09.2020

Komunikat!

Zmiana planu od 21.09.2020

Plan lekcji dostępny na stronie www.plan.2lo.pl

07.09.2020

INFORMACJA O SPOTKANIACH Z RODZICAMI

W dniach 7 – 10 września 2020 r. odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami. Prosimy rodziców o zapoznanie się z harmonogramem tych spotkań zamieszczonym poniżej. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego na terenie szkoły – zakrywanie nosa i ust maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekcję rąk.

04.09.2020

Komunikat!

Plan lekcji dostępny na stronie www.plan.2lo.pl

Tymczasowo klasy, które mają lekcje w planie w sali 204 będą je miały w II stołówce, natomiast klasy z sali 6A w sali 9-Aula. 
Przypominamy o reżimie sanitarnym w częściach wspólnych szkoły (zakrywamy usta i nos ).

Ciągi komunikacyjne są przedstawione na schemacie.

04.09.2020

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH
DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

W dniu 8 września o godzinie 14:00 zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Wszystkich maturzystów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego, zapraszam 8 września o godzinie 13:30. Egzamin z matematyki będzie przeprowadzony w sali nr 9 (aula) zaś z języka angielskiego w 10A. Do sali nr 9 należy udać się wejściem B, a do sali 10A wejściem C. Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych budynku oraz dezynfekcji rąk.

02.09.2020

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września o godzinie 9:30 w Sienkiewiczu zabrzmiał pierwszy dzwonek, aby w ten symboliczny sposób rozpocząć nowy rok szkolny 2020/2021. Przy pięknej, słonecznej pogodzie w murach naszej szkoły powitaliśmy pierwszoklasistów. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej i  konieczności zachowania dystansu, było to bardzo radosne spotkanie. Uczniowie stęsknieni za szkołą, nauczycielami i rówieśnikami, licznie przybyli na uroczystość. Dyrektor Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska powitała nowych uczniów i gratulowała im dołączenia do Sienkiewiczowskiej „rodziny”.

Warto zaznaczyć, że w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza naukę rozpoczyna 149 nowych uczniów, którzy będą uczęszczać do 4 klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego oraz 1 klasy pierwszej Technikum Zawodowego Nr 2.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia, nadziei  i optymizmu. I oczywiście, wielu sukcesów!

31.08.2020

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. na spotkaniach z wychowawcami!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.szkola@2lo.pl  w pliku dołączonym poniżej i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi oraz ścisłe przestrzeganie. Zostały one również wysłane do wszystkich jako wiadomość w dzienniku Librus.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa zarówno Rodziców jak i Uczniów z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych Procedur Bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska

29.08.2020
KOMUNIKAT
 
W związku z podjętymi decyzjami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2020 r. Kierownik Internatu informuje, że wszystkie osoby, które będą mieszkały w internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu w roku szkolnym 2020/2021 przyjeżdżają i meldują się w niedzielę 06.09.2020 r. od godz. 17.00. Poniżej przedstawiamy grafik przyjazdu uczniów do internatu w ramach bezpieczeństwa spowodowanego przez Covid-19
 
17:00 – 17:45 klasy I
18:00 – 18:45 klasy II
19:00 – 19:45 klasy III
 
Wszyscy uczniowie jak i rodzice przyjeżdżające do internatu w niedzielę muszą być zdrowi i posiadać maseczki osłaniające nos i usta.
28.08.2020

KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu informuje, że w dniach 2, 3, 4 września 2020 r. zaplanowano dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. poz. 318).

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się więc 7 września 2020 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów, 1 września 2020 r. na rozpoczęcie roku szkolnego, a w poniedziałek 7 września 2020, na lekcje zgodnie z planem.

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska

26.08.2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zapraszamy uczniów klas pierwszych na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, w dniu 1 września 2020 o godzinie 9:30, na placu przed głównym wejściem do szkoły.

Wszystkie klasy drugie, trzecie i czwartą technikum zapraszamy, w dniu 1 września 2020 na spotkania z wychowawcami klas.

Wszyscy stosujemy się do reżimu sanitarnego i obowiązkowo zasłaniamy usta i nos maseczką lub przyłbicą.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem.

26.08.2020

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

26.08.2020

PODRĘCZNIKI

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 – aktualizacja 31.08.2020

26.08.2020

OGŁOSZENIA

  1. Zaświadczenia o wyników egzaminu zawodowego EE.08. Odbiór zaświadczeń z egzaminu zawodowego klasy 4Tz odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. w godzinach 11:00 – 12:00, w sali nr 9 (aula), wejście B (przy pokoju nauczycielskim). Prosimy o stosowanie się do reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans).
  2. Uczniowie, którzy do tej pory nie odebrali swoich rzeczy z szatni, proszeni są o ich odbiór w dniu 1 września. Po tym terminie nastąpi likwidacja.
24.08.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJĘĆ DO INTERNATU SZKOŁY

Wszystkie  wnioski o miejsce w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w roku szkolnym 2020/21 uzyskały pozytywną akceptację Kierownika Internatu. 

22.08.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODRĘCZNIKÓW

Z uwagi na trwające, w minionym roku szkolnym, zdalne nauczanie, prosimy wszystkich uczniów aby wstrzymać się z zakupem podręczników na nowy rok szkolny.

Może zaistnieć sytuacja, że w miesiącu wrześniu nauczyciele będą utrwalać materiał z poprzedniej klasy i będą wówczas potrzebne podręczniki z poprzedniego roku szkolnego. Każdy nauczyciel poinformuje uczniów indywidualnie o wymaganym przez szkołę podręczniku na kolejny rok szkolny.

Dotyczy to również uczniów klas pierwszych.

wicedyrektor Ewa Kamińska

19.06.2020

Przyjęcia do internatu

Kierownik Internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu, informuje, że wszyscy wychowankowie, którzy dotychczas mieszkali w szkolnym internacie muszą złożyć podanie o przyjęcie na rok szkolny 2020/2021 do dnia 10.07.2020 r.

Podanie o przyjęcie oraz regulamin internatu należy wydrukować ze strony internetowej: www.szkola.2lo.pl z zakładki INTERNAT – DOKUMENTY I OPŁATY i następnie wypełnić drukowanymi literami, zapoznać się z regulaminem i podpisać oba dokumenty.

Dokumenty muszą być podpisane przez wychowanka i rodziców/opiekunów prawnych, a następnie zeskanowane i wysłane na maila: szkola@2lo.pl lub dostarczone osobiście do komisji rekrutacyjnej znajdującej się w pokoju nauczycielskim w godz. od 10:00 do 15:00.

28.05.2020

Jesteśmy uczestnikiem projektu

Serdecznie zapraszamy Was do Sienkiewicza!