Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/2024 – PROPOZYCJA

2, 3.11.2023 – czwartek, piątek po święcie 1 listopada
2.05.2023 – czwartek po święcie 1 maja
7, 8, 9, 10. 13.2024 – egzaminy maturalne (j. polski, matematyka, j. angielski)
31.05.2024 – piątek po Bożym Ciele

I SEMESTR

Od 04.09.2023 do 12.01.2024 -zakończenie semestru przed feriami zimowymi
19.12.2023 – nauczyciele wystawiają propozycje ocen – Rada o zagrożeniach
09.01.2024 do godz. 15:30 – wystawianie ocen za 1 semestr
11.01.2024 – Rada Klasyfikacyjna I semestr
12.01.2024 – egzamin zawodowy pisemny INF.03 kl. 5T
17 – 18.01.2024 – egzamin zawodowy praktyczny INF.03 kl. 5T

II SEMESTR

Od 29.01.2024 do 22.06.2024
Od 29.01.2024 do 26.04.2024 – dla klas maturalnych

11.04.2024 – informacja wychowawców o propozycjach ocen i zagrożeniach maturzystów (pozostali wychowawcy – informacja o ocenach i bieżącej frekwencji)
23.04.2024 – Rada Klasyfikacyjna Maturzystów
7, 8, 9.2024 – egzaminy maturalne pisemne pp 2024
6.06.2024 – propozycje ocen i zagrożeń – Rada o zagrożeniach
14.06.2024 do 15:30 – nauczyciele wystawiają oceny
18.06.2024 – Rada Klasyfikacyjna Końcoworoczna

Praktyki zawodowe

Klasa 3t
140 h – wrzesień 2023 – od 4.09.2023 do 29.09.2023
Klasa 4t
140 h – maj/czerwiec 2024 ????

Termin STUDNIÓWKI 2024: 9 luty 2024

Skip to content