Szkolny Ośrodek Biblioteczno-Informacyjny

Godziny pracy biblioteki:
poniedziałek- piątek w godzinach od 8.00 do 14.00

Szkolny Ośrodek prowadzony jest przez nauczyciela – bibliotekarza  Aurelię Gołębiowską

Biblioteka jest ważnym centrum informacji w szkole. Staramy się, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, a także studentów-absolwentów naszej szkoły. Cały księgozbiór liczy 12.250 woluminów o różnorodnej tematyce, w tym wiele nowości wydawniczych dla młodzieży. Zbiory zostały sklasyfikowane i uporządkowane według systemu UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).  Biblioteka szkolna jest skomputeryzowana, pracuje w systemie MOL NET +, cały księgozbiór oraz wszyscy czytelnicy zostali wpisani do bazy danych. Książki mają nadane kody kreskowe, a uczniowie posługują się przy wypożyczaniu Kartą biblioteczną z nadanym kodem.

Główne zadania biblioteki:

 • Gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
 • Udostępnianie ich czytelnikom;
 • Pełnienie roli ośrodka informacji naukowej;
 • Współdziałanie z innymi bibliotekami;
 • Wspieranie programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, współpraca z innymi nauczycielami.

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny, w ilości 370 woluminów, zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki, leksykony, albumy, atlasy oraz inne wydawnictwa informacyjne.
Biblioteka oprócz książek gromadzi czasopisma oraz programy multimedialne na płytach CD i DVD. Na stanie biblioteki znajdują się również pakiety filmów z serii „Filmoteka szkolna”- zawierające wybitne i istotne dzieła polskiego kina – do wykorzystania na zajęciach, lektury szkolne na DVD i na mp3, cykl filmów „Dookoła świata” i lekcji wychowawczych.

Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz korzystania z innych bibliotek. W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Kołobrzegu uczniowie uczestniczą w spotkaniach autorskich, prelekcjach, poznają zasady korzystania z księgozbioru MBP.

Nauczyciel bibliotekarz, oprócz udostępniania zbiorów, prowadzi działalność informacyjną, udziela porad w doborze literatury, realizuje program przysposobienia czytelniczo – informacyjnego, współpracuje z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami. Uczniowie uzyskują pomoc w wyborze literatury do konkursów i olimpiad oraz do bibliografii załącznikowej.

Wydatki biblioteki finansowane są z budżetu szkoły a także dotowane przez Radę Rodziców, dary osób prywatnych i instytucji (np. księgarnia).

Czytelnicy mogą korzystać z sieci Internet, z możliwością wydrukowania potrzebnych informacji. Na zajęcia dydaktyczne biblioteka udostępnia komplety słowników, atlasy geograficzne i historyczne oraz wiele filmów i lektur szkolnych na płytach DVD.
W bibliotece panuje pozbawiona przymusu szkolnego atmosfera swobody z zachowaniem reguł współżycia społecznego. Przy Szkolnym Ośrodku Biblioteczno-Informacyjnym funkcjonuje Koło Biblioteczne.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO BILIOTEKI !!!

CZYM JEST BOOKCROSSING ????????

Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, biblioteka bez własnej siedziby, regałów i kart bibliotecznych!! Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 wzbudzając duże zainteresowanie i popularność.
W światowy ruch bookcrossingu zaangażowało się już ponad 770 tysięcy ludzi z ponad 130 krajów.
Bookcrossing daje szansę tym, których nie stać na zakup wymarzonej pozycji literackiej, samotnikom i nieśmiałym ułatwia nawiązywanie licznych kontaktów, inicjuje rozmowy, dyskusje. Bookcrossing to forum uwalniaczy książek, na którym można wymieniać się informacjami o najczęstszych miejscach pozostawień, umówić na spotkanie czy przekazać adres nowej półki bookcrossingowej, skomentować dowolny temat.
Bookcrossing to uczestnictwo w międzynarodowym ruchu czytelniczym, to również rodzaj elitarnej mody – dzięki której częściej rozmawiamy o książkach, polecając sobie nawzajem te najlepsze. To walka o książkę – skarbnicę wiedzy, mądrości i zdrowego rozsądku. Dzielenie się książką z innymi jest lepsze od jej posiadania, regał z książkami znajduje się w czytelni. Jak to działa u nas? 

 1. Każdy uczeń, nauczyciel lub rodzic może przekazać książkę do „uwolnienia”,
 2. Książka otrzymuje symbol ” B C „.
 3. Można wziąć jedną książkę i po przeczytaniu przekazać ją innemu czytelnikowi, wymienić na inną z półki „wolnych książek” w szkolnej bibliotece lub zostawić ją w innym miejscu do tego przygotowanym.
  W Kołobrzegu znajdziesz takie miejsce np. w Bibliotece Pedagogicznej.
 4. Książki uwalniane w naszej bibliotece muszą być w dobrym stanie
  i przynajmniej na poziomie szkoły średniej . Podręczników szkolnych nie przyjmujemy 😉

Więcej informacji na ten temat na stronie www.bookcrossing.pl

Skip to content