Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 12.000 zł

Wkład własny – 3.000 zł

W roku szkolnym 2023/2024 Biblioteka szkolna ZS Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 12.000 zł na działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. Za 10.000 zł nauczyciel bibliotekarz p. Aurelia Gołębiowska zakupiła 322 książki proponowane przez naszą młodzież (głownie współczesna literatura młodzieżowa), a w I semestrze bieżącego roku szkolnego każda klasa zrealizuje projekt edukacyjny. Literatura do projektów również została zakupiona i jest dostępna w bibliotece szkolnej, forma ich realizacji jest dowolna. Informacje o przebiegu projektów można zamieszczać na szkolnym Facebooku. Projekty realizują uczniowie do końca listopada 2023 r. Został ogłoszone konkurs czytelniczy na recenzję ulubionej książki zakupionej z NPRC, nagrody – oczywiście książkowe – również zostały zakupione z funduszy Programu.

Wszystkie zakupione książki są opatrzone pieczątką z Logo programu.

Skip to content