TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

07.09.2023 (czwartek)

  • godz.16.00-spotkanie ogólne rodziców klas I z dyrektor Katarzyną Karaźniewicz – Deczyńską, wychowawcami i nauczycielami w sali gimnastycznej; informacja o Librusie – mgr Jacek Kawałek,
  • godz. 16:00 – spotkanie ogólne rodziców klas 4 LO i 5T dotyczące matury 2024, sala nr 9 – wicedyrektor Ewa Kamińska,
  • godz.16.30-spotkanie wychowawców klas z rodzicami, wybór trójek klasowych,
  • godz. 17.00 – spotkanie po 2 przedstawicieli rodziców klas maturalnych w sprawie organizacji studniówki sala nr 9,

09.11.2023 (czwartek)

  • godz. 16.30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji

19.12.2023 (wtorek)

  • godz. 16.30 – zebrania klas I – IV LO i I – V TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) za I semestr

11.04.2024 – zebranie klasowe wszystkich klas i indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami – w zależności od potrzeb. Bieżąca sytuacja uczniów – oceny i frekwencja. Klasy IV LO i 5T – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) na koniec roku szkolnego.

06.06.2024 (wtorek)

  • godz.16.30 – zebranie klasowe – informacja o przewidywanych ocenach ( w tym niedostatecznych) w klasach I – III LO i VI T na koniec roku szkolnego.
Skip to content