Szkoła

06.08.2020

DRODZY MATURZYŚCI

   Zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów po odbiór wyników egzaminu maturalnego w dniu 11 sierpnia 2020 r. Zaświadczenia wydawane będą przez wychowawców klas zgodnie z poniższym harmonogramem. Prosimy o przestrzeganie zaleceń GIS – zachowanie dystansu, zasłanianie ust i nosa maseczką i dezynfekcję rąk.

 HARMONOGRAM :

19.06.2020

Przyjęcia do internatu

Kierownik Internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu, informuje, że wszyscy wychowankowie, którzy dotychczas mieszkali w szkolnym internacie muszą złożyć podanie o przyjęcie na rok szkolny 2020/2021 do dnia 10.07.2020 r.

Podanie o przyjęcie oraz regulamin internatu należy wydrukować ze strony internetowej: www.szkola.2lo.pl z zakładki INTERNAT – DOKUMENTY I OPŁATY i następnie wypełnić drukowanymi literami, zapoznać się z regulaminem i podpisać oba dokumenty.

Dokumenty muszą być podpisane przez wychowanka i rodziców/opiekunów prawnych, a następnie zeskanowane i wysłane na maila: szkola@2lo.pl lub dostarczone osobiście do komisji rekrutacyjnej znajdującej się w pokoju nauczycielskim w godz. od 10:00 do 15:00.

01.06.2020

Maturzysto !!!

BEZWZGLĘDNIE STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTYCH W WYTYCZNYCH MEN , CKE I GIS

ZACHOWAJ DYSTANS !

1. Zastosuj się do harmonogramu egzaminów wraz z wyznaczonymi strefami wejść do szkoły, który znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Listy zdających zostały przesłane pocztą elektroniczną i są wywieszone przy kancelarii szkoły

2. Obowiązkowo musisz zabrać:

  •  dowód osobisty
  • maseczkę
  • własne przybory do pisania oraz linijkę, kalkulator i inne potrzebne akcesoria
  • wodę do picia
  • chusteczki

3. Nie zabieraj zbędnych rzeczy , nie możesz wejść do sali egzaminacyjnej z telefonem.

4. Zbiórka przed egzaminami 8.30 , w przypadku egzaminów popołudniowych 13.30, zgodnie z harmonogramem wejść. ZACHOWAJ DYSTANS

5. Zdezynfekuj dłonie przy wejściu do szkoły , pamiętaj o obowiązku noszenia maseczki !

6. Rzeczy osobiste będziesz mógł zostawić w pobliżu sali egzaminacyjnej w wyznaczonym pomieszczeniu.

7. W trakcie czynności przygotowawczych do egzaminu musisz przebywać w maseczce. Maseczkę możesz zdjąć dopiero w trakcie egzaminu.

8. Po egzaminie idź bezpośrednio do domu!

01.06.2020
28.05.2020

Jesteśmy uczestnikiem projektu

21.05.2020

Drodzy ósmoklasiści

15 czerwca 2020 r. rozpoczynamy rekrutację do Zespołu Szkół Nr 1
im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.

Wszystkie, nowe terminy rekrutacji znajdziecie w zakładce Rekrutacja.
Zajrzyjcie na stronę powiatowego systemu rekrutacji
https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/
i już dziś zapoznajcie się z ofertą szkoły.

Zapraszamy do Sienkiewicza.

20.05.2020
 Drodzy Maturzyści !
    Bardzo proszę o czytanie wszystkich komunikatów dotyczących organizacji egzaminów maturalnych , zarówno ministerialnych jak i szkolnych . Na stronie internetowej szkoły będą pojawiały się najważniejsze informacje , listy zdających z podaniem sal, komunikacja na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku , strefy poruszania się i inne ważne komunikaty. Te wiadomości będą przesyłane również drogą mailową na Waszą skrzynkę szkolną. Pamiętajcie cały czas o reżimie sanitarnym , który obowiązuje nas wszystkich.
Przypominam o dwóch najpilniejszych terminach:
– do 22 maja mogą zgłosić się osoby , które muszą przystąpić do egzaminu ustnego , ze względu na rekrutację na uczelnie zagraniczne
– do 29 maja powinna zostać zgłoszona sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, a egzamin tego wymaga np. ustny lub zawodowy

Przed Wami najgorętszy okres przygotowań , będziemy wspierać Was . Z życzeniami zdrowia.

      Dyrekcja szkoły 

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl

20.05.2020
07.04.2020

Drodzy Ósmoklasiści!


Trudny dla Was czas epidemii ma zapewne wpływ na podejmowane przez Was decyzje. Zastanawiacie się, którą szkołę wybrać, w jakiej klasie chcielibyście się uczyć, na jakich studiach wyższych chcielibyście kontynuować edukację. Ten wybór to Wasza przyszłość. Doskonale to rozumiemy i dlatego, by pomóc Wam w podjęciu tej ważnej decyzji, przygotowaliśmy dla Was film.

Mamy nadzieję, że pomoże to Wam w wybraniu wymarzonej szkoły i klasy.

Serdecznie zapraszamy Was do Sienkiewicza!

12.03.2020
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Pełna treść informacji w załączniku.
01.03.2020
19.12.2019
Jasełka i Wigilia w internacie

W dniu wczorajszym wychowankowie naszego internatu zorganizowali wieczór wigilijny pełen radosnych chwil. W wieczorze tym uczestniczyła również Pani Dyrektor Katarzyna Karaźniewicz – Deczyńska i zaproszeni goście. Na początku zaproszono wszystkich do obejrzenia przygotowanych przez młodzież Jasełek, które wzruszyły i zachwyciły wszystkich. Następnie były kolędy, życzenia, wspólny opłatek i pyszności podczas kolacji. Było przepięknie:)


04.12.2019
GALA SIENKIEWICZOWSKA 2019

Za nami kolejna Gala Sienkiewiczowska, czyli święto Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. Święto Szkoły, które zbiegło się z 20-leciem Łomotu, mieliśmy okazję celebrować w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta. Tegoroczna uroczystość ukazała pracę redakcji szkolnej gazety Łomot, od pomysłu do pachnącego farbą drukarską numeru. 3 grudnia 2019 r. młodzież z „Sienkiewicza” po raz kolejny udowodniła, że chce i potrafi szumnie obchodzić święto swojej szkoły. Z tej okazji zostały wręczone statuetki Super! Henryków!, które w tym roku Kapituła przyznała Państwu Barbarze i Robertowi Gauerom z Wydawnictwa Kamera oraz Państwu Agnieszce i Jerzemu Sosnowskim za bezinteresowne i wieloletnie wspieranie młodzieży. Mieliśmy też przyjemność odebrać nagrody ufundowane przez Tomasza Tamborskiego – Starostę Kołobrzeskiego. Gala Sienkiewiczowska 2019 była również wyśmienitą okazją do podsumowania powiatowego konkursu plastyczno-graficznego dla uczniów szkół podstawowych „Projekt jubileuszowej okładki szkolnej gazety ŁOMOT ( 20 LAT )”. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Starosta Kołobrzeski pan Tomasz Tamborski. Uroczystość to także forma integracji środowiska związanego ze szkołą, spotkań z wieloma osobami wspierającymi jej rozwój, podziękowań przyjaciołom i partnerom, oraz – mamy nadzieję – poznania nowych, bo jak pisał Sienkiewicz: „Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory”.
14.11.2019
KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Dnia 8 listopada 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, odbyła się XIV edycja Powiatowego Patriotycznego Konkursu Recytatorskiego i Piosenki Patriotycznej ” Odcienie Ojczyzny 2019”. W Regionalnym Centrum Kultury uzdolnieni młodzi ludzie zebrali się, by podzielić się z jury i publicznością swoją nietypową pasją. Nasi uczniowie Emilia i Maria Kaczyńskie, Daria Brzozowska, Maciej Piątek mieli wielokrotnie przyjemność uczestniczenia w paru konkursach z tej dziedziny i zauważyli, że wszystkim przyświeca wspólna idea, jaką jest wzbudzanie w młodzieży jej zamiłowania do poezji. Jest to swego rodzaju próba przekonania obserwatorów, że w dobie XXI wieku wrażliwość na słowa nie została wyparta przez nowoczesne nurty. Budujące jest to, że wielu wrażliwych, młodych ludzi nadal sięga po literaturę z przyjemnością. Uczestnicy konkursu prezentowali wiersze oraz poezję śpiewaną.
Laureatami konkursu zostały uczennice z klasy III c: Emilia Kaczyńska i Maria Kaczyńska, które zaśpiewały piosenkę pt. „Przytulmy Polskę do serca”.
Laureatem również został Maciej Piątek z klasy I f, który recytował wiersz „Imiona” Wojciecha Czaplewskiego (naszego regionalnego poety).
W konkursie została wyróżniona Daria Brzozowska z klasy I c, recytując wiersz „Barykady warszawskie” Tadeusza Kubiaka.

Niesamowita atmosfera miejsca wypełnionego głosami tylu utalentowanych osób uczyniła z tego spotkania istotnie wyjątkowe wydarzenie.
Opiekunowie: Anna Dobrowolska i Piotr Grabowski
13.11.2019
W INTERNACIE JUŻ PO OTRZĘSINACH!

W dniu wczorajszym, pierwszoroczni mieszkańcy internatu zostali oficjalnie przyjęci do społeczności internackiej, biorąc udział w tradycyjnych otrzęsinach. Starsza młodzież, pod opieką wychowawczyń – pań Joanny Baryło i Agnieszki Żuchowicz, przygotowała dla najmłodszych mieszkańców internatu konkurencje sportowe i zręcznościowe – a wszystko na wesoło i z przymrużeniem oka. Bawili się świetnie wszyscy. Na zakończenie pierwszaki złożyły uroczystą przysięgę, której treść zachowamy dla siebie , licząc na dotrzymanie danego nam słowa.
12.11.2019
„Warsztaty dziennikarsko – filmowe”

Stowarzyszenie Sapere Aude we współpracy z „ Sienkiewicz TV” w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu zrealizowało projekt „ Warsztaty dziennikarsko – filmowe” w ramach Programu Marszałkowskiego „Społecznik 2019”. Celem inicjatywy było zainteresowanie młodzieży sztuką dziennikarską i filmową. Rozwijanie pasji, kształtowanie i doskonalenie umiejętności operatorskich, montażu, właściwego wykorzystania oświetlenia i mikrofonów. Otwarcie na drugiego człowieka, zainteresowanie problematyką społeczną oraz stworzenie warunków do rozwijania wrażliwości artystycznej. Zaproponowanie spędzania wolnego czasu w sposób ciekawy i kreatywny. Etapy realizacji projektu:
I etap: We wrześniu 2019 roku młodzież na warsztatach dziennikarskich „ Sienkiewicz TV” , w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym i zainteresowania problemami miasta, młodzież przygotowała reportaż poświęcony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kołobrzegu, który został zaprezentowany 20 września w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu na uroczystej Gali z okazji 50-lecia tej placówki. Na terenie poradni przeprowadzone zostały rozmowy z pracownikami , którzy zaprezentowali metody pracy oraz rodzicami podopiecznych tej instytucji. Dzieci korzystające z zajęć w poradni oprowadziły nas po budynku.
II etap: We wrześniu zakupiliśmy wnioskowany sprzęt , Mikroporty, mikrofon, Blue Yeti Studio, lampy Led , akumulatory i baterie.
III etap: Duże zainteresowanie młodzieży pracą w „ Sienkiewicz TV” , dołączyło do nas 10 osób , spowodowało , że w studiu filmowym w Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu 23 września 2019 roku zostały zorganizowane warsztaty dziennikarskie .Uczestnicy korzystając z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania uczyli się montażu . Uczennice po szkoleniu już samodzielnie przygotowały materiał z Targów Ekonomii Społecznej.
IV etap: Tradycyjnie już , w ramach kolejnych warsztatów 28 września 2019 byliśmy z kamerą na Targach Ekonomii Społecznej na rynku w Kołobrzegu. Młodzież oprócz doskonalenia swoich umiejętności operatorskich , dziennikarskich i montażowych , mogła zapoznać się ze stowarzyszeniami , fundacjami działającymi w województwie zachodniopomorskim oraz zainteresować działalnością charytatywną i wolontariatem. Reportaż jest skierowany głównie do młodzieży , ale również do Kołobrzeżan.
V etap: 10 października 2019 roku w studiu „ Sienkiewicz TV „ w Zespole Szkół nr 1 w Kołobrzegu , odbyły się warsztaty dziennikarskie. Młodzież mogła kształtować i rozwijać umiejętności operatorskie . Zaprezentowany został nowy sprzęt.
VI etap: Z powodu dużego zainteresowania uczniów zostały zorganizowane w studiu TV w Zespole Szkół nr 1 w Kołobrzegu kolejne warsztaty z montażu 15 października 2019 roku.
VII etap: W dniach 25-26 października 2019 roku odbyły się dwudniowe warsztaty filmowe , w których uczestniczyli członkowie szkolnego koła filmowego „ Sienkiewicz TV” . W studiu telewizyjnym w Zespole Szkół nr 1 w Kołobrzegu przygotowany został materiał do Just Dance. Młodzież sama zadbała o kostiumy, przygotowała choreografię, wybrała muzykę. Materiał ten jest kierowany do młodzieży.
Sienkiewicz TV – You Tube
sapereaude.2lo.pl
03.11.2019
Sukces Patrycji i Macieja

Nasi uczniowie, Patrycja Zielińska z klasy 3b i Maciej Piątek z klasy 1f, zostali laureatami XXX Turnieju Recytatorskiego im. Cypriana Kamila Norwida. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog” w Koszalinie. Maciej zajął II miejsce, recytując wiersz swojego taty, Piotra Piątka, pt. „Przesunięcie w czasie”. Patrycja zajęła III miejsce, deklamując wiersz noblistki Wisławy Szymborskiej pt.”Buffo”. W konkursie wzięła również udział Paulina Białoch z klasy 1a oraz Michał Matluk z klasy 1d. Reprezentanci naszej szkoły zostali wyłonieni podczas szkolnych eliminacji.
Jurorzy turnieju docenili naszych laureatów za dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę języka: dykcję, akcent, intonację; wrażenia artystyczne i umiejętność budowania nastroju na scenie. W konkursie wzięło udział bardzo dużo uczestników z różnych miejscowości. Uczniowie przyznali, że uczestnicy turnieju byli przygotowani na bardzo wysokim poziomie.
Maciej Piątek będzie reprezentować naszą szkołę w powiatowym konkursie „Odcienie Ojczyzny”. Również do tego przedsięwzięcia przygotowuje się Emilia Kaczyńska, Maria Kaczyńska z klasy 3c i Daria Brzozowska z klasy 1c.
Trzymajmy za nich kciuki i czekamy na kolejne sukcesy naszych recytatorów!
Opiekunowie uczniów: Anna Dobrowolska i Piotr Grabowski
30.10.2019
Cześć i pamięć żołnierzom walczącym o Kołobrzeg

Wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu wraz z wychowawcą Jackiem Milewskim zapalając znicze na grobach wojskowych upamiętnili wszystkich żołnierzy walczących o nasze miasto. Zbliżający się dzień 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych był najlepszym dniem również do tego aby przybliżyć nowym uczniom naszej szkoły historię walk o Polski Kołobrzeg. Zaduma na grobami oraz historia przyniosły efekty w postaci refleksji nad przemijanym czasem, ale też dały okazję do rozmowy nad genezą Święta Wszystkich Świętych i dni zadusznych.


29.10.2019
Warsztaty filmowe – Społecznik 2019

25-26 października 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty filmowe zorganizowane przez „Sienkiewicz TV”. Ekipa szkolnej telewizji nagrała materiał do Just Dance. Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Sapere Aude z Programu Marszałkowskiego „Społecznik 2019”. W czasie pracy wykorzystaliśmy nowy sprzęt oświetleniowy.28.10.2019
TERMINARZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Terminy przeprowadzenia eliminacji rejonowych konkursów przedmiotowych w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu przy ulicy 1 Maja 47:
  • JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 29 listopada 2019 r. godz. 14:00
  • CHEMICZNY – 22 listopada 2019 r. godz. 14:00
  • FIZYCZNY – 26 listopada 2019 r. godz. 14:00
  • HISTORYCZNY – 20 listopada 2019 r. godz. 14:00
  • BIOLOGICZNY – 28 listopada 2019 r. godz. 14:00
LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ TERMINARZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
24.10.2019
Warsztaty teatralno – profilaktyczne

8 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach teatralno – profilaktycznych prowadzonych przez psychoterapeutę Macieja Bierniak. Poruszona została tematyka związana z przemocą psychiczną, fizyczną, emocjonalną oraz uzależnieniami od mediów, nikotyny substancji psychoaktywnych i psychostymulujących. Warsztaty sfinansowano w związku z realizacją działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu.

16.10.2019
Społecznik 2019

15 października 2019 roku po raz drugi w ramach Programu Marszałkowskiego Społecznik 2019 „ Sienkiewicz TV „ realizując projekt „ Warsztaty dziennikarsko – filmowe” przeprowadziła 2 – godzinne warsztaty dziennikarskie dla nowych członków szkolnego koła filmowego z klas pierwszych i drugich . Instruktorem był Kuba Czekalski.

14.10.2019
Zapraszamy do udziału w konkursie!

11.10.2019
Społecznik 2019

10 października 2019 roku w ramach Programu Marszałkowskiego „ Społecznik 2019” , dzięki Stowarzyszeniu Sapere Aude „ Sienkiewicz TV „ realizując projekt „ Warsztaty dziennikarsko – filmowe „ przeprowadziła warsztaty dziennikarskie dla członków szkolnego koła filmowego z klasy pierwszej i drugiej technikum informatycznego , klasy pierwszej a , drugiej a, e, trzeciej b, i d z liceum ogólnokształcącego. Zajęcia z obsługi kamery, gimbala, sprzętu oświetleniowego i mikrofonów przeprowadził Radek Pastewski.

04.10.2019
Warsztaty Art Camp 2019

W dniach 22–28 września 2019 r. w ZS Nr 1 im. H. Sinkiewicza odbyła się 6. edycja polsko – niemieckich warsztatów artystycznych Art Camp. Pomysł warsztatów dla młodzieży z Kołobrzegu i Berlina Pankow narodził się w roku 2014 i był jedną z inicjatyw towarzyszących obchodom 20-to lecia współpracy miast partnerskich: Kołobrzegu i Berlina Pankow. Podczas tegorocznego spotkania uczestnicy mieli możliwość rozwijania swoich artystycznych pasji pod okiem profesjonalnych instruktorów – pani Elżbiety Polak i pani Ewy Makedońskiej. W trakcie spotkania powstał obraz, który ozdobił jedną ze ścian szkoły oraz makieta kołobrzeskiego portu z XIX wieku, która jest elementem projektu Kołobrzeg 3D, realizowanego przez pana Jacka Kawałka. Oprócz pracy podczas warsztatów, gospodarze i goście z Niemiec mieli okazję rozwijać swoje artystyczne pasje, zwiedzić miasto, poznać jego historię, sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz nawiązać kontakty z rówieśnikami.
Projekt jest współfinansowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

27.09.2019
Społecznik 2019

23 września 2019 roku w ramach Programu Marszałkowskiego Społecznik 2019 , dzięki Stowarzyszeniu Sapere Aude „ Sienkiewicz TV „ realizując projekt „ Warsztaty dziennikarsko – filmowe „ przeprowadził 2 – godzinne warsztaty dziennikarskie dla nowych członków szkolnego koła filmowego z klasy pierwszej technikum informatycznego i klasy 1 a z liceum ogólnokształcącego. Kuba Czekalski wtajemniczał uczestników w sztukę montażu.

24.09.2019
Społecznik 2019

23 września 2019 roku w ramach Programu Marszałkowskiego Społecznik 2019 , dzięki Stowarzyszeniu Sapere Aude „ Sienkiewicz TV „ realizując projekt „ Warsztaty dziennikarsko – filmowe „ przeprowadził 2 – godzinne warsztaty dziennikarskie dla nowych członków szkolnego koła filmowego z klasy pierwszej technikum informatycznego i klasy 1 a z liceum ogólnokształcącego. Kuba Czekalski wtajemniczał uczestników w sztukę montażu.

21.09.2019
Społecznik 2019

W ramach Programu Marszałkowskiego „Społecznik 2019”, dzięki Stowarzyszeniu Sapere Aude „Sienkiewicz TV” realizuje „Warsztaty dziennikarsko –filmowe”. Pierwszym etapem było przygotowanie reportażu o działalności kołobrzeskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pracownicy opowiedzieli o swojej pracy, dzieci oprowadziły nas po placówce, a rodzice ocenili pracę poradni. Poradnia w tym roku obchodzi swoje 50 lecie. Gratulujemy.

11.09.2019
Oficjalne otwarcie pracowni informatycznej

W dniu 9 września 2019 r. o godzinie 13:20 miało miejsce uroczyste, oficjalne otwarcie pracowni informatycznej 3A. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zakończeniu projektu „Ja w Internecie”, który sfinalizowało Stowarzyszenie SAPERE AUDE we współpracy z Urzędem Miasta Kołobrzeg.
Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Jolanta Kapelańczyk, która wraz z panią Beatą Morawską oraz panią Haliną Filip prowadziła szkolenia.
Po zakończeniu projektu Gmina Miasto Kołobrzeg przekazała szkole 14 laptopów (koszt zakupu laptopów to około 53 800 zł i w 100 % sfinansowany był w ramach Projektu pn. „ JA W INTERNECIE „).
Swój wkład w doposażenie pracowni miało również Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. Kwota 28 400 zł została przeznaczona na zakup: 4 laptopów, urządzenia access point, akcesoriów komputerowych / klawiatury, myszki, CD – ROM /, 2 zestawów komputerowych / serwerów /.
W pracowni informatycznej 3 A został przeprowadzony kapitalny remont:
malowanie sali, nowa wykładzina, wymiana oświetlenia, wymiana gniazd elektrycznych, nowa instalacja LAN, nowa szafka – punkt dostępu do sieci LAN, nowe rolety, ekran, tablica informacyjna.
Wszystkie prace budowlane, instalacja LAN, instalacja elektryczna, montaż szafki i podłączenie inst. LAN, wykonali pracownicy szkoły: p. Jolanta Kapelańczyk -nauczycielka informatyki, p. Tomasz Stańczk – administrator sieci komputerowej oraz p. Jarosław Danielewicz i p. Ireneusz Kropkowski – konserwatorzy szkoły. Montaż oświetlenia w pracowni wykonała bezpłatnie Firma „ ELEKTRYK „ Piotr Panicz & Krzysztof Skiba.

Dyrektor Szkoły w imieniu całej społeczności Sienkiewiczowskiej dziękuje wszystkim dzięki którym nasza młodzież ma nową pracownię informatyczną.

05.09.2019
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

O godzinie 8:30 w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza wybrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/2020. Uroczystość uświetnili swoim przybyciem: Marek Hok – poseł na sejm RP, Czesław Hoc – europarlamentarzysta minionej kadencji, Janusz Gromek – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Jacek Kuś – wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego, o. Paweł Kaczmarski – proboszcz parafii p.w. Św. Krzyża w Kołobrzegu, prezes Stowarzyszenia „Senior” Antoni Bernatowicz oraz przewodnicząca Klubu Pioniera pani Krystyna Gawlik oraz gość specjalny – prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej – Aleksander Bolko.

Dyrektor Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska przywitała znamienitych gości, nauczycieli, i uczniów życząc tym ostatnim sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym.

Obecny rok szkolny rozpoczyna w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu 595 uczniów, którzy będą się uczyć w 18 oddziałach. Uroczystość inauguracyjna stała się również okazją do wyróżnienia uczniów, którzy w tym roku szkolnym otrzymają stypendia. Oto oni: Julia Haponiuk i Michał Szewczyk – kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów, Maria Czyż, Jędrzej Dębowski i Wiktoria Pirzecka – nominowani są do nagrody rzeczowej Starosty Kołobrzeskiego, Szymon Szczubkowski – nominowany do stypendium Starosty Kołobrzeskiego, Maciej Brzeziński i Paulina Gładysz – stypendium stowarzyszenia „Senior” .Stypendia za działalność charytatywną i wolontariat wręczał osobiście fundator, pan Antoni Bernatowicz. Nagrodą specjalną, ufundowaną przez Kołobrzeską Izbę Gospodarczą, wyróżniony został Łukasz Ameljan. . Pan Aleksander Bolko, prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej przekazał uczniowi nagrodę finansową za wyjątkowe osiągnięcia krajowe i międzynarodowe w programowaniu.

Część oficjalną zakończył dyrektor szkoły wydzwaniając, wraz z wicestarostą, pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/2020.