Szkoła

27.10.2020

KOMUNIKAT!

LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO ORAZ TERMINARZ  KONKURSÓW   PRZEDMIOTOWYCH – ETAP REJONOWY  DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  POWIATU KOŁOBRZESKIEGO  W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

27.10.2020

KOMUNIKAT!

Kryteria użyczenia sprzętu komputerowego dla ucznia:

23.10.2020

KOMUNIKAT!

Od 26.10.2020 do 08.11.2020 zajęcia szkolne będą realizowane zgodnie z planem w systemie zdalnym.

08.10.2020

KOMUNIKAT!

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi dostosowania obiektu szkoły i internatu na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, proszę o złożenie oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej prac opisanych w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 3 do regulaminu w sprawie przeprowadzania postępowań nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Karaźniewicz – Deczyńska

Kołobrzeg, 08 października 2020 r.

18.09.2020

Komunikat!

Zmiana planu od 21.09.2020

Plan lekcji dostępny na stronie www.plan.2lo.pl

07.09.2020

INFORMACJA O SPOTKANIACH Z RODZICAMI

W dniach 7 – 10 września 2020 r. odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami. Prosimy rodziców o zapoznanie się z harmonogramem tych spotkań zamieszczonym poniżej. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego na terenie szkoły – zakrywanie nosa i ust maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekcję rąk.

04.09.2020

Komunikat!

Plan lekcji dostępny na stronie www.plan.2lo.pl

Tymczasowo klasy, które mają lekcje w planie w sali 204 będą je miały w II stołówce, natomiast klasy z sali 6A w sali 9-Aula. 
Przypominamy o reżimie sanitarnym w częściach wspólnych szkoły (zakrywamy usta i nos ).

Ciągi komunikacyjne są przedstawione na schemacie.

04.09.2020

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH
DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

W dniu 8 września o godzinie 14:00 zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Wszystkich maturzystów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego, zapraszam 8 września o godzinie 13:30. Egzamin z matematyki będzie przeprowadzony w sali nr 9 (aula) zaś z języka angielskiego w 10A. Do sali nr 9 należy udać się wejściem B, a do sali 10A wejściem C. Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych budynku oraz dezynfekcji rąk.

02.09.2020

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września o godzinie 9:30 w Sienkiewiczu zabrzmiał pierwszy dzwonek, aby w ten symboliczny sposób rozpocząć nowy rok szkolny 2020/2021. Przy pięknej, słonecznej pogodzie w murach naszej szkoły powitaliśmy pierwszoklasistów. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej i  konieczności zachowania dystansu, było to bardzo radosne spotkanie. Uczniowie stęsknieni za szkołą, nauczycielami i rówieśnikami, licznie przybyli na uroczystość. Dyrektor Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska powitała nowych uczniów i gratulowała im dołączenia do Sienkiewiczowskiej „rodziny”.

Warto zaznaczyć, że w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza naukę rozpoczyna 149 nowych uczniów, którzy będą uczęszczać do 4 klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego oraz 1 klasy pierwszej Technikum Zawodowego Nr 2.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia, nadziei  i optymizmu. I oczywiście, wielu sukcesów!

31.08.2020

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. na spotkaniach z wychowawcami!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.szkola@2lo.pl  w pliku dołączonym poniżej i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi oraz ścisłe przestrzeganie. Zostały one również wysłane do wszystkich jako wiadomość w dzienniku Librus.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa zarówno Rodziców jak i Uczniów z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych Procedur Bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska

29.08.2020
KOMUNIKAT
 
W związku z podjętymi decyzjami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2020 r. Kierownik Internatu informuje, że wszystkie osoby, które będą mieszkały w internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu w roku szkolnym 2020/2021 przyjeżdżają i meldują się w niedzielę 06.09.2020 r. od godz. 17.00. Poniżej przedstawiamy grafik przyjazdu uczniów do internatu w ramach bezpieczeństwa spowodowanego przez Covid-19
 
17:00 – 17:45 klasy I
18:00 – 18:45 klasy II
19:00 – 19:45 klasy III
 
Wszyscy uczniowie jak i rodzice przyjeżdżające do internatu w niedzielę muszą być zdrowi i posiadać maseczki osłaniające nos i usta.
28.08.2020

KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu informuje, że w dniach 2, 3, 4 września 2020 r. zaplanowano dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. poz. 318).

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się więc 7 września 2020 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów, 1 września 2020 r. na rozpoczęcie roku szkolnego, a w poniedziałek 7 września 2020, na lekcje zgodnie z planem.

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska

26.08.2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zapraszamy uczniów klas pierwszych na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, w dniu 1 września 2020 o godzinie 9:30, na placu przed głównym wejściem do szkoły.

Wszystkie klasy drugie, trzecie i czwartą technikum zapraszamy, w dniu 1 września 2020 na spotkania z wychowawcami klas.

Wszyscy stosujemy się do reżimu sanitarnego i obowiązkowo zasłaniamy usta i nos maseczką lub przyłbicą.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem.

26.08.2020

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

26.08.2020

PODRĘCZNIKI

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 – aktualizacja 31.08.2020

26.08.2020

OGŁOSZENIA

  1. Zaświadczenia o wyników egzaminu zawodowego EE.08. Odbiór zaświadczeń z egzaminu zawodowego klasy 4Tz odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. w godzinach 11:00 – 12:00, w sali nr 9 (aula), wejście B (przy pokoju nauczycielskim). Prosimy o stosowanie się do reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans).
  2. Uczniowie, którzy do tej pory nie odebrali swoich rzeczy z szatni, proszeni są o ich odbiór w dniu 1 września. Po tym terminie nastąpi likwidacja.
24.08.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJĘĆ DO INTERNATU SZKOŁY

Wszystkie  wnioski o miejsce w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w roku szkolnym 2020/21 uzyskały pozytywną akceptację Kierownika Internatu. 

22.08.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODRĘCZNIKÓW

Z uwagi na trwające, w minionym roku szkolnym, zdalne nauczanie, prosimy wszystkich uczniów aby wstrzymać się z zakupem podręczników na nowy rok szkolny.

Może zaistnieć sytuacja, że w miesiącu wrześniu nauczyciele będą utrwalać materiał z poprzedniej klasy i będą wówczas potrzebne podręczniki z poprzedniego roku szkolnego. Każdy nauczyciel poinformuje uczniów indywidualnie o wymaganym przez szkołę podręczniku na kolejny rok szkolny.

Dotyczy to również uczniów klas pierwszych.

wicedyrektor Ewa Kamińska

19.06.2020

Przyjęcia do internatu

Kierownik Internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu, informuje, że wszyscy wychowankowie, którzy dotychczas mieszkali w szkolnym internacie muszą złożyć podanie o przyjęcie na rok szkolny 2020/2021 do dnia 10.07.2020 r.

Podanie o przyjęcie oraz regulamin internatu należy wydrukować ze strony internetowej: www.szkola.2lo.pl z zakładki INTERNAT – DOKUMENTY I OPŁATY i następnie wypełnić drukowanymi literami, zapoznać się z regulaminem i podpisać oba dokumenty.

Dokumenty muszą być podpisane przez wychowanka i rodziców/opiekunów prawnych, a następnie zeskanowane i wysłane na maila: szkola@2lo.pl lub dostarczone osobiście do komisji rekrutacyjnej znajdującej się w pokoju nauczycielskim w godz. od 10:00 do 15:00.

28.05.2020

Jesteśmy uczestnikiem projektu

Serdecznie zapraszamy Was do Sienkiewicza!