Szkoła

19.10.2021

Sukces naszych recytatorów : Jaśminy i Macieja

Dnia 16 października 2021 roku w Koszalinie, wzorem lat ubiegłych, odbył się Turniej Recytatorski im. Cypriana Kamila Norwida. Został zorganizowany w słynnym Domku Kata – miejscu z historią. Jest ono pełne wspomnień smutnych, samobójczej śmierci z miłości, która przez prawa pochodzenia nigdy nie mogła zostać spełniona. Obecnie stało się klimatyczną siedzibą Teatru Propozycji „Dialog”, w którym uzdolnieni młodzi ludzie dzielą się z jury i publicznością swoją nietypową pasją. Nasi uczniowie mieli już przyjemność uczestniczenia w paru konkursach z tej dziedziny i zauważyli, że wszystkim przyświeca wspólna idea – wzbudzanie w młodzieży jej zamiłowania do poezji. Jest to swego rodzaju próba przekonania odbiorców, że w dobie XXI wieku wrażliwość na słowa nie została wyparta przez nowoczesne nurty. Budujące jest to, że wielu wrażliwych, młodych ludzi nadal sięga po literaturę z przyjemnością. Turniej uświetnił występ aktorki Żanety Gruszczyńskiej – Ogonowskiej, która gra na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Jaśmina Wenta z klasy 1b zajęła I miejsce za recytację tekstu C. K. Norwida pt. „Początek broszury politycznej…”.

Maciej Piątek z klasy 3f ( laureat tego turnieju sprzed dwóch ) zajął III miejsce, recytując wiersz naszego lokalnego poety Wojciecha Czaplewskiego pt. „Imiona”.

Szkołę reprezentowały również dwie nasze uczennice: Paulina Białoch z klasy 3a i Daria Brzozowska z klasy 3c. Niesamowita atmosfera miejsca wypełnionego głosami tylu utalentowanych osób uczyniła z tego spotkania istotnie wyjątkowe wydarzenie. Jury miało głęboką nadzieję, że w kolejnych latach nie zabraknie na scenie młodzieży gotowej wybić się swoją pasją ponad współczesność, aby wbrew myśli Norwida udowodnić, że nie czas jeszcze, jak pisał w swej elegii, grzebać poezję, bo zmartwychwstawać ona może bez końca w głosach przyszłych pokoleń.

Uczniów do Turnieju zgłosiła polonistka: Anna Dobrowolska

14.09.2021

Zapraszamy na I Turniej Szachowy pod honorowym patronatem Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego

Turniej odbędzie się dnia – 24.09.2021r.

● Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu pod honorowym patronatem Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego;

● Uczestnicy turnieju zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz do jego przestrzegania;

● Turniej odbędzie się w dniu 24.09.2021 roku w sali nr 9 bądź na sali gimnastycznej, zależnie od ilości chętnych. Będzie trwał od 8:30 do 14:00;

● Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego, do którego uczniowie mają dostęp za pośrednictwem otrzymanej wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus do dnia – 19.09.2021r.;

● Przewidziane są nagrody dla najlepszych zawodników turnieju, a także upominki dla każdego uczestnika;

05.09.2021

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym serdecznie zaprasza rodziców na pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2021/2022, które odbędzie się na terenie szkoły zgodnie z zamieszczonym w załączniku harmonogramem.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń GIS i MEiN dotyczących covid-19 oraz szkolnych procedur. Przypominamy o maseczkach zakrywających nos i usta w przestrzeniach wspólnych, przestrzeganie dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

01.09.2021

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2021 r. na spotkaniach z wychowawcami!

Sytuacja w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zakażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Zostały one umieszczone na stronie www.szkola@2lo.pl  w pliku dołączonym poniżej i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi oraz ścisłe przestrzeganie. Zostały one również wysłane do wszystkich jako wiadomość w dzienniku Librus.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa zarówno Rodziców jak i Uczniów z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych Procedur Bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska

30.08.2021

Komunikat!   

  SZCZEPIENIA!

W drugiej połowie września na terenie szkoły lub w najbliższym punkcie szczepień będzie możliwość zaszczepienia uczniów ( także uczniowie pełnoletni ) oraz ich rodzin.

Wszystkie szczegółowe informacje przedstawi wychowawca na pierwszym spotkaniu z uczniami i zebraniu z rodzicami.

29.08.2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zapraszamy uczniów klas pierwszych na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, w dniu 1 września 2021 o godzinie 9:00, na placu przed głównym wejściem do szkoły.

Wszystkie klasy drugie, trzecie i czwartą technikum zapraszamy, w dniu 1 września 2021 na spotkania z wychowawcami klas. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem załączonym poniżej.

Wszyscy stosujemy się do reżimu sanitarnego i obowiązkowo zasłaniamy usta i nos maseczką lub przyłbicą.

26.08.2021
 Przyjazd i zakwaterowanie do internatu w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczyna się w dniu 31.08.2021r  od godziny 17:00  
18.08.2021
01.03.2021
08.12.2020
04.09.2020

Komunikat!

Plan lekcji dostępny na stronie www.plan.2lo.pl

Tymczasowo klasy, które mają lekcje w planie w sali 204 będą je miały w II stołówce, natomiast klasy z sali 6A w sali 9-Aula. 
Przypominamy o reżimie sanitarnym w częściach wspólnych szkoły (zakrywamy usta i nos ).

Ciągi komunikacyjne są przedstawione na schemacie.

26.08.2020

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Serdecznie zapraszamy Was do Sienkiewicza!