ERASMUS+

21.04.2015
Projekt programu ERASMUS+

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu od dnia 1 września 2014 roku realizuje projekt programu ERASMUS+.

Temat projektu brzmi: „Nowoczesne zarządzanie
i funkcjonowanie szkoły przy użyciu ICT”

Przewidziany na cały rok szkolny 2014/2015 projekt zawierał różnorodne formy dokształcania kadry pracowniczej szkoły oraz mobilność do kraju partnerskiego.

W projekcie uczestniczą następujący pracownicy szkoły:

– Mirosław Ołdak – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza,

– Jolanta Rymaszewska – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza,

– Elżbieta Banasiak – główna księgowa,

– Mariola Piątkowska – referent ds. uczniów,

– nauczyciele przedmiotów informatycznych:

– Jolanta Kapelańczyk,

– Katarzyna Wójtowicz-Ameljan,

– Jacek Kawałek,

– Norbert Frańczuk,

– Zdzisława Ralcewicz – nauczyciel matematyki,

– Aldona Wojtecka-Wróbel – nauczyciel języka angielskiego,

– Agnieszka Żuchowicz – pedagog, wychowawca internatu,

– Beata Morawska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

Partnerem Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza jest Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
w Kayseri/Turcja. To już trzeci projekt realizowany z tą szkołą.
Realizacja projektu przebiega zgodnie
z przygotowanym wcześniej harmonogramem.

Pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie językowe. Oficjalnym językiem projektu jest język angielski. Zorganizowano zatem i przeprowadzono 40-godzinny kurs języka angielskiego z podziałem na dwie grupy: podstawową i średniozaawansowaną.

Drugim etapem było przygotowanie kulturowe i językowe, na którym grupa projektowa poznała podstawowe sformułowania i formy grzecznościowe w języku tureckim, przedstawiony został region Kayseri z jego tradycjami, kulturą i historią.

Trzecim etapem była mobilność, czyli pobyt w Kayseri w Turcji w dniach od 19 do 27 marca 2015 roku. Harmonogram mobilności zawierał przede wszystkim kursy i szkolenia odpowiadające tematyce projektu.

Pracownicy szkoły wzięli udział w następujących kursach:

– „Budżet szkoły i jego planowanie”,

– „Komunikacja z rodzicami”,

– „Bezpieczne użytkowanie Internetu w komunikacji”,

– „Interaktywne użytkowanie ipadów w szkole”,

– “Praktyczne zastosowanie ipadów –uzytkowanie ipadów w edukacji”,

– “Aplikacja Adobe Flash w edukacji”,

– “Ministerialne Systemy zarządzania informacją w e-szkole”

– “Tworzenie testów elektronicznych”

Kolejnym, ostatnim już etapem realizacji projektu są różne formy i sposoby podsumowania projektu
i zrealizowanej mobilności. Pracownicy złożyli raport indywidualny podsumowujący mobilność do Turcji, wypełnili ankiety oceniające poziom oraz przydatność kursów i szkoleń ukończonych w Turcji.

Nieodzownym elementem realizacji każdego projektu jest upowszechnianie go w lokalnej prasie i innych mediach. Zgodnie z założeniami projektu, jego uczestnicy będą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami
z innymi pracownikami szkoły podczas spotkań zespołów przedmiotowych, Rady Pedagogicznej oraz w innych formach.

Wniosek projektu napisały i uzyskały dofinansowanie: Beata Morawska i Agnieszka Żuchowicz.
Koordynatorem projektu z ramienia Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza jest Beata Morawska.

Szczegółowy opis realizacji programu znajduje się na stronie:
erasmus2014.2lo.pl


05.06.2014
ERASMUS+ W SIENKIEWICZU !

Zespół Szkół Nr1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu jest szkołą, której znakiem firmowym stają się realizacje projektów unijnych.

Kolejną okazją do odniesienia sukcesu okazał się program ERASMUS+. Autorkami projektu po raz kolejny są mgr Beata Morawska i mgr Agnieszka Żuchowicz. Tworząc wniosek postanowiły tym razem postawić na rozwój kadry edukacyjnej uwzględniając w nim kadrę pedagogiczną szkoły, kadrę zarządzającą oraz administrację Zespołu Szkół Nr1.

Temat projektu zaakceptowanego przez Agencję Narodową brzmi: „Nowoczesne zarządzanie
i funkcjonowanie szkoły przy użyciu narzędzi ICT”. Partnerem projektu jest Kayseri Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi w Turcji.

Zespół Szkół Nr1 otrzymał na realizację projektu ponad 33 tysiące euro. To kwota o jaką starała się szkoła.
W ramach realizacji w/w projektu, już od 1 lipca 2014 kadra edukacyjna objęta działaniami uczestniczyć będzie w kursie językowym, szkoleniach tematycznych oraz prelekcjach. Jednym z zaplanowanych
w projekcie działań jest tzw. „mobilność kadry edukacji szkolnej” – czyli 10-dniowy pobyt w Kayseri w Turcji, podczas którego kadra Zespołu Szkół Nr1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu zapoznawać się będzie
z metodami i technologiami pracy partnerów z Turcji.
Priorytetem projektu jest motywowanie i wdrażanie pracowników Zespołu Szkół Nr1 do podnoszenia własnych kompetencji, samokształcenia i umiejętnego dzielenia się wiedzą w zespole pracowników w każdym obszarze pracy szkoły.
Zespół Szkół Nr1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu aktualnie współpracuje ze szkołami w Turcji, Niemczech i Francji.

Na zdjęciu autorki projektu: Beata Morawska i Agnieszka Żuchowicz.

Skip to content