Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy w zawodzie technik informatyk

  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl
  • Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów – sprawdź
  • Informatory dla uczniów techników i szkół policealnych – Informatory

„Nowy” egzamin zawodowy w zawodzie technik informatyk

Skip to content