Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/24

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082,) podaje do publicznej wiadomości wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/24

1. W klasie humanistyczno – psychologicznej liczba punktów rekrutacyjnych będzie wyliczana z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język angielski.

2. W klasie humanistyczno – medialnej liczba punktów rekrutacyjnych będzie wyliczana z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język angielski.

3. W klasie politechnicznej liczba punktów rekrutacyjnych będzie wyliczana z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

4. W klasie biologiczno – chemicznej liczba punktów rekrutacyjnych będzie wyliczana z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia.

5. W klasie technik informatyk liczba punktów rekrutacyjnych będzie wyliczana z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Nauczane języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki.

Skip to content