REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu w roku szkolnym 2024/2025

szkola

Informacje dotyczące rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza można sprawdzić osobiście w kancelarii szkoły lub uzyskać drogą elektroniczną na stronie – http://rerutacja.2lo.pl.

Skip to content